Kiirendi jahutusvee süsteemide hange

ESS on 23. märtil 2017 avanud hanke, et tarnida 2 suurt jahutusvee-süsteemi oma lineaarkiirendi tunnelisse. Üks jahutusvee süsteem läheb lineaarkiirendi normaal-temperatuurilisse ossa ja teine läheb madalatemperatuursete krüomoodulite ossa. Jahutusvee-süsteemi disain hõlmab enda alla funktsionaalset projekteerimist seoses rõhu, voolu ja temperatuuri kontrolliga, lisaks veel demineraliseerimist ja gaaside eemaldamist veest. Pärast ESS-i ehitusplatsile kohaletoomist on kummagi süsteemi paikapanekuks tunnelisse umbes 2 päeva. Hanke kohta on kõik täpsem info kättesaadav järgmise lingi alt ja hanke tähtaeg on juba 25. aprill 2017.

Hapnikuvaeguse ohusüsteemide hange

ESS on avanud hanke, mis käsitleb järgnevate hapnikuvaeguse ohuga seotud süsteemide projekteerimist, hankimist ja paigaldamist:

  • ühendusjuhtmete isolatsioonimeetmed,
  • väiksem torustik,
  • hapnikuvaeguse sensorid,
  • hapnikuvaeguse kaablid.

Need süsteemid tuleks kooskõlastatult ESS-i personaliga paigaladada hoonesse G04, krüoruumi (Cold Box Hall) ja krüosüsteemide tunnelisse. Täpsem hankeinfo on alla laetav järgmisest portaalist. Hankedokumentide paberkujul esitamise tähtaeg on 24. märts.

Prootonkiire diagnostika-seadmete hange

Euroopa Neutronkiirguse Allikas hangib oma prootonite kiirendi kiirekanali diagnostika tarvis ühe mitme-traadilise “võrgu” (i.k. multi-wire Grid), millega tehakse kindlaks kiire asukoht sihtmärgi juures, ning 3 “apertuuri monitori” (palume vabandust tõlke pärast, i.k. aperture monitors). Teadaolevalt Eestis taolist kompetentsi pole, aga kui arvate, et siiski on, siis andke kindlasti teada Eesti ESS ILO-le.
Hanke tähtaeg on 3. aprill ja täpsem info on leitav hankega seotud portaalist.

Vaakumsüsteemide komponentide ühis-raamhange

ESS on avanud raamhanke OCT-2017-111200001-001, mida viiakse läbi Euroopa Liidu hankereeglite järgi koos in-kind partneritega CEA (Prantsusmaa) ja STFC (Ühendkuningriik). Hanke eesmärgiks vaakumsüsteemide komponentide hankimine kõigisse kolme uurimiskeskusse (ESS, CEA, STFC). Ühise hankimise eesmärk on saavutada suurem standardiseerimise tase nende komponentide juures, mis võimaldaks nende käigushoidmist ja hooldamist paremini optimeerida. Vaakumsüsteeme läheb vaja ESS kiirendi, sihtmärgi, neutroneid juhtivate kanalite ja neutroninstrumentide juures. Hanke kohta leiate rohkem infot portaalist ja selle hanke tähtaeg on 4. aprill 2017.

Kõrgepingetakistite hange

ESS on välja kuulutanud hanke 660 kõrgepinge-takisti ja 1220 ühendus-korgi tootmiseks vastavalt tellija joonistele. Takistite takistus peab ole 4,6 kilo-oomi lähedal, eralduv võimsus 1900W ja minimaalne impulss-pinge taluvus 15 kV DC. Hanke tähtaeg oli 15. märts.

Kolme tosina klüstroni hange

ESS on avanud hanke 1,5 megavatiste 704 MHz impulss-toitega klüstronite disainimiseks, tootmiseks ja tehases testimiseks. Klüstronid peavad olema toodetud koos õlimahuti, magnetilise fokuseerimise ja mehaanilise toestusega ning ESS hangib neid lineaarkiirendi jaoks 36 tükki. Hanke referentskood on OCT-2017-110800001-001. Hanke tähtaeg oli 6. märts 2017.

Lämmastiku raamhange ESS-ilt

5. jaanuaril 2017 avati lisaks heeliumi raamhankele veel sama lõpptähtajaga lämmastiku raamhange ESS-i poolt. Hanke tähtaeg oli 1. veebruar 2017. ESS vajab jahutuse otstarbel ligi 0.2 miljonit liitrit ülipuhast vedelat lämmastikku esimesel lepinguaastal ning vajadus kasvab üle miljoni liitrini aastaks 2025. Lisaks on hangitava hulgas pidev tehniline tugi ning 2 suurt paaki, ühendusliidesed ja seonduvaid instrumente.

Heeliumi raamhange

Euroopa Neutronkiirguse Allikas sõlmib 1 pakkujaga 3-aastase lepingu gaasilise ja vedela heeliumi tarnimiseks ESS-i jaoks: seda on vaja nii ülijuhtiva osakestekiirendi jahutamiseks kui neutronite aeglustamiseks ning ka mõõtejaamades. Tarnimine toimub mitmesajaliitriste ning mitmesaja baarise rõhu all olevate osade kaupa ning seda läbi ESS-i poolt määratud ühendusliideste. Hanke tähtaeg oli 8. veebruar 2017.

Elektriseadmete kataloog-stiilis raamhange avatud

ESS avas 23. detsembril 2016 “kataloog-stiilis” raamhanke, et leida 5 erinevat pakkujat erinevatele korduvalt tellitavatele elektriseadmetele. Raamhanke võitnud ettevõtete pakutavatest toodetest koostatakse kataloog, kust ESS tellib vastavalt vajadusele elektriseadmeid peamiselt kontrollsüsteemide tarvis. Hanke tähtaeg oli 1. märts 2017.

19-tolliste seadmepüstikute hange

ESS hangib sadu 19-tolliseid standardsete mõõtudega metallraamistikke (inglise keeles rack e seadmepüstik) kiirendi klüstronite hallidesse ning toetavatele aladele. Seadmepüstikutesse paigaldatakse standardsete mõõtudega elektroonikaseadmed ning neil on väga täpselt fikseeritud nõudmised maandusele, potentsiaali ühtlustamisele, ärajuhitavale soojuslikule võimsusele, kasutatavatele materjalidele ja muudele omadustele. Täpsem hankeinfo koos vastavate joonistega on kättesaadav järgnevast portaalist, kui oma ettevõtte sinna registreerite. Hanke tähtaeg on 24. veebruar. Palume pöörata rõhku hanketingimuste täpsele täitmisele.