Katsestendi nr. 2 jahutussüsteemi hange

ESS katsetab enne kiirendisse paigaldamist kõiki ülimadalal temperatuuril töötavaid ülijuhtivaid krüomooduleid täisvõimsusel raadiosageduslikus väljas katsestendis number 2. Sellesse katsestendi hangitakse deioniseeritud vett kasutav jahutussüsteem RF-allikate jahutamiseks. Hange puudutab RF-süsteemide külge käiva torustiku, klappide ja mehaaniliste tugede tarnimist ja paigaldust. Samuti eeltoodetud koostude tootmist ja tarnet ning süsteemi testimist ja inspektsiooni.

Hankedokumentide paberkujul Lundi esitamise tähtaeg on 7. juuni 2017. Rohkem infot on võimalik leida järgnevast portaalist.

Andmesidekaablite raamhange

Euroopa Neutronkiirguse Allikas on avanud raamhanke suure koguse andmesidekaablite tarnimiseks ja paigaldamiseks ESS hoonetesse. Põhiline osa mahust on kiudoptilise kaabli tarne ja paigaldus – nii ühemoodilise kui mitmemoodilise kaabli osas. Lisaks vajatakse CAT6 (või kõrgemat) vaskkaablit ning vastavaid fiiberoptilisi ja muid ühenduskomponente koos paigaldusega.

Paberkujul hankedokumentide esitamise tähtaeg on 14. juuni ja täpsed hanketingimused on allalaetavad järgmisest portaalist.

Radiatsioonimonitoride turu-uuring

Euroopa Neutronkiirguse Allikas kavatseb hankida erinevat tüüpi aladele radiatsiooni monitoorimise seadmeid, mis on vajalikud Personali Ohutuse Süsteemide jaoks ESS kiirendi osas. Radiatsioonimonitorid hakkavad mõõtma impulsskiirgust (gammakiirgust ja neutroneid) ning blokeerima alasid, kus monitorid eelmääratud radiatsioonipiiride ületamist näitavad. Monitorid peaksid ka mõõdetavaid radiatsiooniandmeid salvestama lihtsas formaadis, mis võimaldaks lihtsat andmete salvestamist ja arhiveerimist. On tõenäoline, et seda andmestikku tuleb näidata radiatsiooniga tegelevatele kontroll-organitele igal aastal.

ESS korraldab praegu kohtumisi vastavate tootjatega. Kui Teil on huvi sellise kohtumise kokkuleppimiseks, palutakse ühendust võtta Liisa Zanderiga ESS-st.

Turu-uuring terasest radiatsioonivarjestuse plaatide kohta

Euroopa Neutronkiirguse Allikas uurib turu olukorda terasest varjestusplaatide kohta. Eesmärgiks on leida võimalikult kulu-efektiivne lahendus ligi 8 tuhande tonni terasplaatide hankimiseks. Plaadid lähevad sihtmärgi ümber olevasse punkrisse vaheldumisi suure tihedusega polüetüleen plaatidega nii seintesse kui lakke, et varjestada ümbristevat keskkonda neutronite tekitamisel radioakiivseks muutunud monoliitse varjestuse radiatsioonist. ESS uurib, millised tarnijad on huvitatud, erinevaid konstruktsiooni-võimalusi, tarnevõimalusi, indikatiivseid hindasid, tarneaegasid jms. Turu-uuringu materjalide esitamise tähtaeg oli 13. mai.

Kiirendi jahutusvee-torustiku ning juhtmestiku talastiku hange

Hange koosneb kahest osast:

  • jahutusvee jaotustorustiku projekteerimine, paigaldamine ja testimine,
  • kiirendi esiosa hoonesse ekvipotentsiaalselt sidestatud kaablialuste ja talastiku paigaldamine.

Hange hõlmab lisaks kogu projekteerimisele ja paigaldusele ka oma tõstevahendite ning inimtööjõu kasutamist, samuti muid vajalikke töövahendeid, tarbevahendeid ning ajutisi ruume, komponentide transporti jne, mida kõike on paigaldamiseks ja katsemiseks vaja.

Hanke tähtaeg oli 2. mai.

Klüstronite toiteallikate hange (9tk)

ESS on avanud hanke uuenduslike 660 kVA elektriliste toiteallikate (modulaatorite) tarneks, mida läheb tarvis 9 tükki ja mis tuleb valmistada täpselt vastavalt tellija joonistele (built-to-print). Samuti kuulub hanketingimuste sisse valmistatud modulaatorite testimine ning ESS-i tarnimine. Uuendusliku ESS-s loodud ülekuti paikneva mitmekihilise disainiparameetriteks on 115kV ja 100A impulsi amplituudi sagedusega 14Hz ning pulsi laiusega 3.5 millisekundit. Hankes sisaldub ka võimalik 2 identse modulaatori ning komponentide ost. Nimetatud toiteallikaid kasutatakse klüstronite toiteks ESS kiirendi keskmise-beeta osas.

Hanke tähtaeg oli 8. mai.

Turu-uuring suure tihedusega polüetüleeni hankimise võimaluste kohta

30. märtsil 2017 avas Euroopa Neutronkiirguse Allikas turu-uuringu suure tihedusega polüetüleeni ja booriga rikastatud suure tihedusega polüetüleeni maksumuse hindamiseks ning optimeerimiseks, samuti huvitatud pakkujate kaardistamiseks. Turu-uuringus osalemine annab veidi parema väljavaate ka hilisemas hankes osalemiseks, kuna see võimaldab ka hanketingimusi mõjutada. Hiljem avatava hanke käigus hangitakse tuhande tonni suurusjärgus neid spetsiifilisi plastikmaterjale, mis punkri seintesse ja lakke koos terasega kihtide kaupa paigaldatakse.
HDPE materjali abil varjestatakse maailma kõige võimsamat neutronite allikat, kuna polüetüleen on hea täitematerjal ja sisaldab mh suhteliselt palju vesiniku aatomeid, mis suudavad väga efektiivselt neutronite voogu aeglustada. Kui sinna materjali ka veel boori aatomeid lisada, siis on seal ka element, mis neelab aeglustatud aga ikkagi ohtlikud ohtlikud neutronid ära enne kui need sihtmärgi ümber olevast punkrist välja saavad jõuda.

Tähtaeg turu-uuringus osalemiseks oli 13. aprill 2017.

Kiirendi jahutusvee süsteemide hange

ESS on 23. märtil 2017 avanud hanke, et tarnida 2 suurt jahutusvee-süsteemi oma lineaarkiirendi tunnelisse. Üks jahutusvee süsteem läheb lineaarkiirendi normaal-temperatuurilisse ossa ja teine läheb madalatemperatuursete krüomoodulite ossa. Jahutusvee-süsteemi disain hõlmab enda alla funktsionaalset projekteerimist seoses rõhu, voolu ja temperatuuri kontrolliga, lisaks veel demineraliseerimist ja gaaside eemaldamist veest. Pärast ESS-i ehitusplatsile kohaletoomist on kummagi süsteemi paikapanekuks tunnelisse umbes 2 päeva. Hanke tähtaeg oli 8. mai 2017.

Hapnikuvaeguse ohusüsteemide hange

ESS on avanud hanke, mis käsitleb järgnevate hapnikuvaeguse ohuga seotud süsteemide projekteerimist, hankimist ja paigaldamist:

  • ühendusjuhtmete isolatsioonimeetmed,
  • väiksem torustik,
  • hapnikuvaeguse sensorid,
  • hapnikuvaeguse kaablid.

Need süsteemid tuleks kooskõlastatult ESS-i personaliga paigaladada hoonesse G04, krüoruumi (Cold Box Hall) ja krüosüsteemide tunnelisse. Hankedokumentide paberkujul esitamise tähtaeg oli 24. märts.