Krüogeense torustiku hange

20. maini avatud hange hõlmab ülimadalal temperatuuril (krüogeense) heeliumi ning vesiniku torustiku disaini, tootmist ning paigaldamist ESS-i sihtmärgi moderaatori ehk neutronite aeglusti süsteemi. Hanketingimused alates materjalivalikust, standarditest ning kraanide valikust kuni voolu-, rõhu- ja temperatuurianduriteni on kirjeldatud hankeportaali tehnilises dokumentatsioonis.

Raamhange siltidele, markeerimisele ning nende printeritele

ESS on avanud 14. maini raamhanke siltidele, markeerimisele ning printeritele nende pidevaks tootmiseks. Peab olema võimalik teha nii metallist, plastikust (nii kõva kui pehme plastik) kui nailonist silte seadmete, juhtmete, ruumide jms jaoks. Siltide materjalidele on ette antud radioaktiivsest keskkonnast tulenevad tingimused, samuti värvid ja suurused on ette defineeritud. Ka kasutatava printimise ja markeerimise teenuse maht on hankedokumentides spetsifitseeritud.

Tehnilise konsultatsiooni hange ehituse ja konstrueerimise teenustele

ESS on avanud 2. maini kestva hanke tehniliste konsultantide leidmiseks. Töö seisneb konstruktsiooniliste lahenduste väljamõtlemisest, vastavate uurimuste läbiviimisest, arvutustest ning erinevatel teemadel nõu andmisest. Lepingulisest teenusest oodatakse võimalikult efektiivsete, ajakohaste, seadusandlike tehniliste nõuetega kooskõlaliste tehniliste lahenduste väljamõtlemist. Konsultatsiooniteenus peab hõlmama kogu disainiprotsessi, alates eeluuringutest kuni lõppjoonisteni pärast ehitust. Tööd saab suures osas teha konsultandi enda kodukontoris, aga mõnikord võib olla vajadus ka ESS-is käia kohtumistel ning asukohtade ülevaatustel. Ühtlasi peab jälgima konfliktseid olukordi teiste tehniliste disainilahendustega ESS-is. Hange puudutab: arhitektuurseid lahendusi, struktuurseid lahendusi, maaparandustöid, installeerisi, BIM mudelit, ehitust ning rajatise juhtimist.

Sihtmärgi monoliidi makett ja katsetamise alus

ESS on avanud 5nda maini kestva hanke sihtmärgi monoliidi maketi disainiks ning tootmiseks. See makett on mehaaniline katsetamiseks mõeldud struktuur, mida hakatakse kasutama ESS-i komponentide vastuvõtmisel, operaatorite väljaõpetamise ning komponentide integraalsel koostestimisel. Maketti kasutatakse komponentide kohapealseks kontrolliks enne reaalset paigaldust lähedal-asuvasse päris-süsteemi.

Sihtmärgi sisemise metallvarjestuse hanke 3. osa

ESS hangib sihtmärgi sisevarjestuse 3ndaks osaks ligi 650 tonni roostevabast terasest suuregabariidiliste komponentide disaini, mehaanilise töötluse ning paigalduse. Töödeldavad plokid tulevad ESS-ilt ning suur osa vajaminevast metallitöötlusest on eelspetsifitseeritud. Kihiliselt paigaldatavatel plaatidel saab olema aktiivjahutuse süsteem ning need on saavad üksteise külge poltidega olema kinnitatud järgnevaks 40ks aastaks, kuni neutronallikas oma töö lõpetab. Hanke tähtaeg 23. aprill 2019.