Heeliumi pöördliitekomponendi hange

ESS neutronallikat jahutatakse heeliumiga gaasilisel kujul. Neutronallikat pööratakse kahetorulise võlliga, mis eraldab heeliumi sissevoolu ja väljavoolu. Heeliumi sissevoolu temperatuur on vahemikus 20–55°C ja väljavoolu temperatuur 180–273°C. Võll on ühendatud heeliumijahutussüsteemiga pöördliite abil. Võlli nimikiirus on 23,5 p/min, võlli mõõtmeks on 246 mm ja pöördliide peab tagama heeliumi massivoogu 3 kg/s, 10 bar rõhku ning maksimaalset välisleket 1,5 normaalset l/h. Pöörlev ühik / pöördliide on selles hankes sisalduv komponent. See hõlmab detailprojekteerimist, tootmist ja katsetamist nõuete kinnitamiseks. Hankedokumentide esitamise kuupäev on 08.12.2023.

Büroomööbli raamleping

ESS palub mööblitootjatel esitada pakkumisi raamlepingu sõlmimiseks büroomööbli ja lisavarustuse, samuti konverentsimööbli ja lisavarustuse ostmiseks. Seal hulka arvatakse ajutise ladustamine, pakkimine, kohaletoimetamine, mahalaadimine, transport, paigaldamine (ESS-i määratud kohta), kokkupanek ja lammutamine, kasutamise demonstreerimine, dokumentatsioon, pakendimaterjalide eemaldamine ja ringlussevõtt, teenindus, tugi ja garantii. Hankedokumentide esitamise viimane kuupäev on 20.12.2023.

Koordinaat-mõõtemasina hange

ESSi Metroloogia osakond otsib sild-tüüpi koordinaatmõõtemasinat (CMM) 5-teljelise mõõtmistehnoloogiaga. See hõlmab disaini, tootmist, paigaldamist ja töölepanekut ESSi Metroloogia Laboris (Lund, Rootsi). Tingimused sisaldavad õhklaagreid (õhklaagritel juhitavad elemendid kõikidel telgedel koos lineaarmõõdikutega tagavad kulumisvaba ja täpse toimimise) ning aktiivset vibratsiooni summutamist nõutud täpsuse saavutamiseks.

Iirise süsteemi hange ESS 4nda katsestendi jaoks

ESS on 30nda novembrini 2023 avanud hanke iirise süsteemi tarnimiseks. Hange sisaldab kavandamist ja arendust, disaini, tootmist, tehase teste ja tarnet ühele täielikult koostatud iirise süsteemile, mis hõlmab endas vaakumkambrit, lineaarse liikumise aktuaatoreid, labade koostu ning tugijalgasid. Lisaks veel kahte varukomplekti labasid ning ühte vertikaalset ning ühte horisontaalset pilu.

Raamhange elektrilistele paigaldustöödele ja materjalidele

ESS on 10. novembrini 2023 avanud hanke, et sõlmida raamlepingud elektriinstallatsiooniteenuste ja materjalide osas 2-3 tarnijaga 3-5 aastaks. Lepingute ulatus hõlmab elektrienergia jaotust, UPS-i jaotust, ohutust maandamist, EMC-maanduse paigaldamist riiulitele ja kaabliharudele, kaableid ja ühendusi, kaabli teid ja torusid ning üldist tööd riiulite ümbruses.

Elektrokeemia jaoks mõeldud ülaltlaadimisega suletud tsükli jahutusseade

ESS otsib 26. oktoobrini 2023 pakkumist ülaltlaadimisega flantskinnitusega suletud tsirkulatsioonirežiimiga külmiku (CCR) põhjal loodud krüoahju projekteerimiseks ja tootmiseks neutronhajumisinstrumentide jaoks, millel on suur prooviruum, mis toetab eriti elektrokeemia eksperimente. CCR-i tuleb kasutada mitmesugustel neutronkiirgusinstrumentidel, kuid see on optimeeritud ühe esimese instrumendi, pulbridifraktomeetri DREAM jaoks.

Palga, lisa- ja kuluhüvitiste haldamine ESS töötajatele Rootsis ja Taanis

ESS on 20. oktoobrini 2023 avanud hanke teatud raamatupidamisteenustele Rootsis ja Taanis. Sõlmitava lepingu alusel nõutavad teenused hõlmavad palga, lisade ja kuluhüvitiste haldamist ESS töötajatele Rootsis ja Taanis. Need teenused tuleb osutada vastavalt ESS kollektiivlepingule, tööseadustele, töölepingutele, tulevastele kohaldatavatele seadustele ja määrustele nii Rootsis kui ka Taanis.