Kolme tosina klüstroni hange

ESS on avanud hanke 1,5 megavatiste 704 MHz impulss-toitega klüstronite disainimiseks, tootmiseks ja tehases testimiseks. Klüstronid peavad olema toodetud koos õlimahuti, magnetilise fokuseerimise ja mehaanilise toestusega ning ESS hangib neid lineaarkiirendi jaoks 36 tükki. Hanke referentskood on OCT-2017-110800001-001.
Rohkem infot on võimalik saada järgmisest portaalist. Hanke tähtaeg on 6. märts 2017.

Lämmastiku raamhange ESS-ilt

5. jaanuaril 2017 avati lisaks heeliumi raamhankele veel sama lõpptähtajaga lämmastiku raamhange ESS-i poolt. Hanke tähtaeg oli 1. veebruar 2017. ESS vajab jahutuse otstarbel ligi 0.2 miljonit liitrit ülipuhast vedelat lämmastikku esimesel lepinguaastal ning vajadus kasvab üle miljoni liitrini aastaks 2025. Lisaks on hangitava hulgas pidev tehniline tugi ning 2 suurt paaki, ühendusliidesed ja seonduvaid instrumente.

Heeliumi raamhange

Euroopa Neutronkiirguse Allikas sõlmib 1 pakkujaga 3-aastase lepingu gaasilise ja vedela heeliumi tarnimiseks ESS-i jaoks: seda on vaja nii ülijuhtiva osakestekiirendi jahutamiseks kui neutronite aeglustamiseks ning ka mõõtejaamades. Tarnimine toimub mitmesajaliitriste ning mitmesaja baarise rõhu all olevate osade kaupa ning seda läbi ESS-i poolt määratud ühendusliideste. Hanke tähtaeg oli 8. veebruar 2017.

Elektriseadmete kataloog-stiilis raamhange avatud

ESS avas 23. detsembril 2016 “kataloog-stiilis” raamhanke, et leida 5 erinevat pakkujat erinevatele korduvalt tellitavatele elektriseadmetele. Raamhanke võitnud ettevõtete pakutavatest toodetest koostatakse kataloog, kust ESS tellib vastavalt vajadusele elektriseadmeid peamiselt kontrollsüsteemide tarvis. Hankeinfo on saadav järgnevast portaalist ning hanke tähtaeg on 1. märts 2017.

19-tolliste seadmepüstikute hange

ESS hangib sadu 19-tolliseid standardsete mõõtudega metallraamistikke (inglise keeles rack e seadmepüstik) kiirendi klüstronite hallidesse ning toetavatele aladele. Seadmepüstikutesse paigaldatakse standardsete mõõtudega elektroonikaseadmed ning neil on väga täpselt fikseeritud nõudmised maandusele, potentsiaali ühtlustamisele, ärajuhitavale soojuslikule võimsusele, kasutatavatele materjalidele ja muudele omadustele. Täpsem hankeinfo koos vastavate joonistega on kättesaadav järgnevast portaalist, kui oma ettevõtte sinna registreerite. Hanke tähtaeg on 24. veebruar. Palume pöörata rõhku hanketingimuste täpsele täitmisele.

Teadustaristute infopäev 10. jaanuaril 2017 Dorpati konverentsikeskuses Tartus

Eesti teadlaste, ettevõtjate ning riigiasutuste osalusel arendatavate suurte teadus-infrastruktuuride infopäev toimub 10.01.2017 Tartus Dorpati konverentsikeskuses. Infopäeva raames esinevad erinevate suurte teaduse infrastruktuuride – CERN, ESS, Max IV ja NAMUR – esindajad. Tutvustatakse nimetatud objekte, Eesti osalust nendes, koostöövõimalusi jooksvate projektide raames ja tuuakse näiteid edukatest ühisettevõtmistest. Osalema on oodatud kõik teadlased, teadushuvilised ning tänapäevastest mõõtmisvõimekustest huvitatud ettevõtete esindajad.

Ürituse ajakava.

Ettekannete materjalid:

Raamhange ESS kontrollsüsteemide integreerimiseks (elektroonika-konsultandid)

ESS avas 13. detsembril raamhanke põhiliselt elektroonika-integreerimise teenuse ja kompetentsi ostmiseks seitsmel erineval teemal:

  • Lot 1 – EPICS-i-põhine kontrollsüsteemide integreerimise insenerteenus
  • Lot 2embedded ehk sardsüsteemide insenerteenused (low level Linux incl FPGA firmware)
  • Lot 3 – tööstusautomaatika/protsessijuhtimis-süsteemide integreerimise insenerteenused
  • Lot 4 – kontrollsüsteemide infrastruktuuri integreerimise insenerteenused
  • Lot 5 – ohutussüsteemidega seotud integreerimisteenused
  • Lot 6 – tehnilised tööd ja paigalduseteenused, mida ESS ise ei jõua teha
  • Lot 7 – projektijuhtimine ja koolitus integreerimisprojektidel

Põhiliselt on tegu riistvara loomise ja ühendamise töödega, aga mõningal määral on ka embedded tarkvara arendust. Kasuks tuleb kompetents järgnevates tehnoloogiates: EPICS, MicroTCA 4, Xilinx, CentOS/ELDK U-boot Linux, Siemens S7-1500/Tia Portal ja Dell/Huawei/Juniper võrguseadmed. Iga teema hinnatakse eraldi ja ESS otsib just firmasid, kel on pakkuda 4 või rohkem väga pädevat inseneri. Igas teemas saab olla 5-8 erinevat raamhanke võitnud ettevõtet.

Paberkujul hankedokumentide esitamise viimane tähtaeg oli 25. jaanuar.

Läbirääkimistega hankemenetlus ESS soojusvahetusliidese ehituseks ja opereerimiseks

ESS kutsub tarnijaid üles registreerima end väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluses, et sõlmida leping vesijahutuse süsteemide, küttesüsteemide, deioniseeritud vee süsteemide ning vastavate lokaalsete kontrollsüsteemide disainiks, ehituseks, finantseerimiseks, operereerimise ja ülalpidamise teostamiseks. Eesmärgiks on keskse kommunaalteenuste hoone ehitus ja haldus. Leping sõlmitakse disaini perioodiks, ehituse perioodiks ja 40 aastaseks opereerimise perioodiks.

Lepingu põhielemendid:
– töövõtja pakub jahutuse ja kommunaalteenuseid ESS-ile
– töövõtja pakub madaltemperatuurset kaugkütet ESS-i kütmise vajaduste rahuldamiseks
– tuleb arvestada ESS-i praegust lepingut kõrgtemperatuurse kaugkütte pakkumiseks Kraftringenile
– töövõtja peab arendama madaltemperatuurse kaugkütte, mis võimaldaks ESS-il soojusenergiat taaskasutada
– ESS pakub töövõtjale elektrit vastavalt vajadusele ja kokkulepitud hinnale
– töövõtja peaks tegema pakkumise aastahinna kohta, mis sisaldab ka teenuse töökindluse, kättesaadavuse ja kestlikkuse hinnanguid ja lahendusi.

Hankes osalemiseks tuli teil oma firma registreerida õiges portaalis ning täita täpselt portaalis olevaid juhendeid. Hanke tähtaeg oli 25. oktoober.

ESS otsib konsultandiks embedded/sisse-ehitatud süsteemide inseneri

Euroopa Neutronkiirguse Allikas otsib Integreeritud Kontrollsüsteemide osakonda embedded (sisse-ehitatud) tarkvara konsultanti. Vaja läheb mh analüüsioskust draiverite parameetrite koostamiseks erinevatel analoog- ja digitaalelektroonika komponentidele, mida ESS Integreeritud Kontrollsüsteemide osas kasutatakse. Lisaks tuleb draivereid disainida, testida ning olemasolevaid paremaks muuta. Rohkem infot võis leida vastavast portaalist ja hanke tähtaeg oli juba 13. oktoober.