Neutronakende hange

ESS on avanud hanke neutronkiirgust läbilaskvate akende ning akna ette käivate pruntide. Vaja on toota 18 eri suurusega neutronakent, 28 prunti ning pakkuda materjali veel 6 ploki jaoks. Hankedokumentide esitamise tähtaeg on 24. september 2021.

Raamhange tarkvaraarendusele 2021-26

ESS-is oli 21. maini 2021 avatud raamhange tarkvaraarenduse konsultatsiooniteenusele. Hange on jagatud kolmeks erinevaks osaks: (lot 1) esimene osa puudutab tarkvara arenduse ja testimise teenust kompetentsivaldkondades Java (SE/EE), C, C++, Python, Databases, SQL, GUI/Web, tarkvara arhitektuur, Linux ja testimise metodoloogia; (lot 2) teine osa hõlmab kontrollsüsteemide tarkvara arendust ning koolitusteenust kompetentsivaldkondades EPICS Core, Control System Studio Phoebus, Open XAL; (lot 3) kolmas osa hõlmab projektijuhtimise ning tehnilise dokumentatsiooni teenust.