Sihtmärgi jahutussüsteemi veepaakide hange

Juulis 2016 avas ESS hanke, et hankida endale 7 roostevaba veepaaki kolmes erinevas suuruses sihtmärgi (“target“) äravoolu ja jahutuse vee hoidmiseks. Paakide suurused on 2-st kuupmeetrist kuni 19-ni ning kuna sinna sisse satub radioaktiivselt saastunud vesi, siis on keevituste ja kooste kvaliteet äärmiselt oluline, et paagid järgmised 60 aastat ESS-is oma eesmärki täidaks. Rohkem infot hanke kohta leiate järgnevast portaalist. Hankepakkumiste esitamise tähtaeg on 16. september 2016.

TTÜ sõlmis teise kaudse panuse lepingu kontrollsüsteemide elektroonika valmistamiseks

2016. mai lõpus allkirjastati ja kinnitati Tallinna Tehnikaülikooli teine in-kind ehk kaudse panuse leping Euroopa Neutronkiirguse Allikaga. Teise lepingu sisuks on ESS-i Integreeritud Kontrollsüsteemide (ESS ICS) osakonnale disainida ja koostada väga spetsiifilised reaal-ajas infot vahendavad elektroonikaplaadid ning selle poolemiljonilise eelarvega tööd juhib Dr Koel TTÜ Thomas Johann Seebecki nimelisest elektroonikainstituudist. ESS Integreeritud Kontrollsüsteemide juhtkond ise võrdleb ennast selle suure teaduskeskuse närvisüsteemiga ning selles võrdluses valmistatakse TTÜ elektroonikute juhtimisel selle närvivõrgustiku sünaps (või vähemalt osa sellest).

Boor-10 pindade tootmise hange

ESS on avanud hanke tähtajaga 31 mai 2016, et leida B4C materjali tootmiseks parim pakkumine. Materjal peaks olema boori isotoobiga 10 võimalikult rikastatud ja üpriski suure pinnaga (500mm x 88mm x 10mm). Materjal peaks olema kinnitatud vaskplaadile. Hange on suletud.

Hange ühendustorustiku tegemiseks läbi radioaktiivsust varjavate seinte

Euroopa Neutronkiirguse Allikas on avanud hanke, et leida kogemustega ja kvaliteedile rõhuv metallitöö ettevõte, kes teeks ettemääratud sulamist kahe täisnurkse paindega torud, mis läbiksid 1.3 kuni 2 meetrise paksusega radiatsiooni eest kaitset pakkuvate betoonseinte. Torudesse lähevad hiljem omakorda näiteks ventilatsiooni vms torud. Rohkem infot saate järgnevast hanke-portaalist, kui oma ettevõtte sinna registreerite. Hange on suletud.

Hange auditeerimisteenusele 2016-19 (Rootsis)

Euroopa Neutronkiirguse Allikas hangib omale välisauditi teenuse järgmiseks neljaks aastaks. Eesmärgiks on ESS-ile anda objektiivne hinnang seadusandlike normide ja juhtimise osas. Hanke tähtaeg on 2. mai kell 12:00 (CET). Hankes osalemiseks on vajalik registreerida oma ettevõte vastavasse portaali, kus on olemas kogu dokumentatsioon, mis on vajalik hankest osavõtmise jaoks. Hange on taas-avatud juunis 2016.

Raamhange ESS-ilt tehnilise konsultatsiooni ja teenuste vallas

ESS avas raamhanke, et leida ettevõtteid, kes võiksid neile pakkuda tehnilise konsultatsiooni teenust järgnevate spetsiifiliste teemade vallas: tehniline analüüs, seadmestik ja seonduvad protsessid, mehaanilised insenertehnilised lahendused, elektrilised insenertehnilised lahendused ja vastavad seadmed koos kontrolliga, elektroonilised insenertehnilised lahendused, süsteemide integratsioon ja koordineerimine, ülevaatamine koos suunamise ja mõõtmisega, projektijuhtimine, kvaliteedijuhtimine, keskkonna-alased konsultatsioonid koos turvalisuse ja tervisega ning viimasena süsteemide insenertehnilised lahendused. ESS valib välja 5 ettevõtet iga teema kohta ja hankele registreerimise viimane tähtaeg on 25. aprill. Hange on suletud.

Neutronuuringute kasutamise suurendamine tööstussektoris

Et valmistada ette Euroopa tööstussektorit Euroopa Neutronkiirguse Allika võimekuseks ja et tööstussektoril oleks üle-üldiselt rohkem teadmisi neutronkiirguse poolt võimaldatavatest uuringutest, on alustatud projekti SINE2020. Selle projekti üks eesmärk on pakkuda ettevõtetele võimalust teha oma materjalide uuringuid neutronkiirgusega tasuta. Projektipakkumine tuleb esitada SINE2020 veebis ning järgmine ring pakkumisi võetakse vastu 2016 aprillist kuni juunini. Kui teie pakkumine sobib paremini mõne muu metoodikaga mõõtmiseks siis Science-Link võrgustiku kaudu suunatakse vajadusel info just õige mõõtmismetoodika pakkujateni.

Neutronkiirgus võimaldab mõõta mikro- ja makrostruktuuri materjalides, mis sisaldavad palju kergeid aatomeid ja mida on näiteks röntgenkiirgusega väga raske seetõttu mõõta. Näiteid võib tuua alates superkondensaatorite ja tänapäevaste liitiumakude mõõtmisest kuni biomolekulide ja bioloogiliste protsesside täpse toimimise mõõtmiseni.

Kaudsete panuste lepingute nimekiri on nüüd avalik

Veebruaris 2016 avas Euroopa Neutronkiirguse Allikas veebilehe, kus on nimekiri kõikidest seni sõlmitud nn in-kind ehk kaudse panuse lepingutest, mis on erinevate riikide ja institutsioonidega sõlmitud. Kaudne panustamine tähendab seda, et riigil on võimalik rahalise sissemakse asemel pakkuda ESS-ile oma teadusasutuste ja ettevõtjate tööd, mille eest riik maksab kohalikele tegijatele otse. Nii jääb enamus rahast riiki ja samas valmib suurte koostöö-pingutuse tulemusel maailma võimsaim neutronkiirgusega mõõtmisi teostav teaduskeskus. 2016 veebruari seisuga oli ESS sõlminud ainult 6 in-kind lepingut, millest 3 on Eesti tegijatelt.