Autoriarhiiv: admin

Radiatsioonväravate hange

ESS on avanud 2. septembrini hanke oma sissekäikudele radiatsioonväravate (30keV-3MeV) tarneks, mille eesmärk on sissetuleva ning väljamineva personali ning kauba radiatsioonitaseme mõõtmine. Süsteem peab võimaldama eristada normaalset radiatsioonifooni üleliigsest. Muu hulgas tuleb hankes pakkuda 3 suurt autodele mõeldud väravat, paar kiirväravat personalile ning veel väravaid kauba vastuvõtmise punktidesse. Hanke kohta on rohkem infot vastavas portaalis.

Kolme 20-tonnise betoonukse hange

ESS-is oli avatud hanke, mille raames püütakse leida tarnija kolme meetripaksuse radiatsioonvarjestuse eesmärgil kasutatava betoonist ukse tarnimiseks. Uksed kaaluvad ligi 20 tonni ning terasest avamise-sulgemise mehaanika disain kuulub hanke juurde. Uksed peavad olema avatavad (nt liug-uksena) 15kg jõu rakendamisel kümmekonna minutiga. Hankedokumentide esitamise tähtaeg ESS-i portaalis on 29. juuli 2019.

20-tonniste terasest uste hange

ESS-is oli avatud 23. maini 2019 hange, et sõlmida leping raske ja varjestusomadustega terasest uste süsteemi tarneks. Terasest uste süsteem kokku kaalub umbes 20 tonni. Ust hakatakse tulevikus avama mõni kord aastas ning seda peab olema võimalik teha 15kg jõuga manuaalselt. Leping hõlmab disainilahenduse väljapakkumist, tootmislahendust, kohaletoimetamist ning paigaldust ESS sihtmärgi hoonesse.

Krüogeense torustiku hange

20. maini 2019 oli avatud hange, mis hõlmas ülimadalal temperatuuril (krüogeense) heeliumi ning vesiniku torustiku disaini, tootmist ning paigaldamist ESS-i sihtmärgi moderaatori ehk neutronite aeglusti süsteemi. Hanketingimused alates materjalivalikust, standarditest ning kraanide valikust kuni voolu-, rõhu- ja temperatuurianduriteni olid kirjeldatud hankeportaali tehnilises dokumentatsioonis.

Raamhange siltidele, markeerimisele ning nende printeritele

ESS-is oli avatud 14. maini 2019 raamhange siltidele, markeerimisele ning printeritele nende pidevaks tootmiseks. Peab olema võimalik teha nii metallist, plastikust (nii kõva kui pehme plastik) kui nailonist silte seadmete, juhtmete, ruumide jms jaoks. Siltide materjalidele on ette antud radioaktiivsest keskkonnast tulenevad tingimused, samuti värvid ja suurused on ette defineeritud. Ka kasutatava printimise ja markeerimise teenuse maht on hankedokumentides spetsifitseeritud.