Autoriarhiiv: admin

DTL (kiirendi osa) töötoa kliimaseadme hange

ESS-il oli avatud 19. maini hange, millega otsiti tarnijat kütte-, ventilatsiooni ja kliimaseadmele (1 tk), mis tuleb ~augustis 2018 paigaldada kindlasse (DTL) töötuppa. Joonised, tingimused, nõutavate sisetemperatuuride nõudmised ja välistemperatuuride vahemikud jms olid kõik olemas ESS-i hankeportaali dokumentides.

Sama-aegselt oli avatud hange selle kliimaseadme ümber käivatele kinnitustele, ümbristele (enclosure) ja kogu süsteemi paigaldusele.

Ajutiste hoonete hange

ESS ootab pakkumisi 2 ajutise modulaarse (~42m^2) hoone tarneks. Hanke tähtaeg oli 16. mai.

Esimene hoone saab olema ajutine labor, mis on jaotatud kaheks toaks. Vajaminevate elektritoite, torustiku, põrandatugevuse jms tingimused on hankematerjalides. Teine hoone saab olema katsetamiseks ja töötubadeks.

Maa-aluse terasvarjestuse ning tugede hange

ESS hangib sihtmärgi hoone alla mineva terasvarjestuse (üle 70 tonni terast mitmekümne komponendina), mis toimib ühtaegu radiatsioonivarjestuse kui tugistruktuurina monoliitse sihtmärgiruumi all. Hange hõlmab terasest varjestuse materjale, tootmist, inspekteerimist, testimist ning Lundi kohaletoimetamist.

Hanke tähtaeg oli 9. aprillil.

MTCA.4 tehnoloogia turukonsultatsioon 19. aprillil 2018

ESS korraldas aprilli lõpus kohtumise MTCA.4 tehnoloogia arenduse turukonsultatsiooni.

Turukonsultatsioon korraldatakse, et rahuldada tulevase innovaatiliste MTCA.4 komponentide hanke vajadusi. Konsultatsioon toimub Kopenhaagenis Clariton Hotel Copenhagen Airportis. Üritusele on vaja eelnevalt registreerida.

ESS on üks suuremaid teaduse ja tehnoloogia infrastruktuuri projekte, mida praegu ehitatakse. Selle teaduskeskuse ehitus hõlmab maailma kõige võimsamat lineaarkiirendit, neljatonnist volframist sihtmärki, mitukümmend neutroninstrumenti, laborite kompleksi ning super-arvutus- ja andmekeskust. ESS-i kontrollsüsteemid on hädavajalikud kõikide neutronite-tekitamisega seotud seadmete sünkroonimiseks ja igapäevaseks käitamiseks. ESS plaanib arendada ja implementeerida just MTCA.4-l põhinevad kontroll-süsteemid ning sellega seoses on tuvastatud mitmeid toote-innovatsioone, mis on vajalikud, et jõuda ESS-i jõudluse ja kättesaadavuse tingimuste täitmiseni. Turukonsultatsioon on planeeritud võimalusena suhelda ja teha koostööd potentsiaalsete tarnijate ning muude sidusrühmadega, et avastada ning läbi rääkida innovaatiliste lahenduste üle, mis vastavad ESS-i vajadustele. Vastavalt turukonsultatsiooni tulemustele avatakse pärast seda PPI: innovatsioonitegevusega seotud avalik hange.

Boor-10 isotoobiga rikastatud boorkarbiid pinnakatete pihustamine

ESS-is oli avatud 21. veebruarini 2018 hange, millega otsiti tarnijat, kes toodaks pihustamise teel boor-10-ga rikastatud boorkarbiidkatet neutrondetektorite valmistamiseks. Vaja oleks olnud katta väiksemate kaetud plaatidega 4 suuremat plaati mõõtudega 500 x 88 x 10 mm^3. Boor-10 osakaal peaks olema üle 95% ja võimalusel võimalikult lähedal 100%-le.

Administratiivtöötajate tööjõurendi eelkvalifitseerimine

ESS otsib pakkujaid, kes võiksid varustada ESS-i ajutiste administratiivtöötajatega järgmistes valdkondades: majandus; personalitöö; juriidika, hanked logistika; turundus ja kommunikatsioon; IT-tugi; administratsioon ja üldised teenused. Käesolevas eelkvalifitseerimise voorus otsitakse ettevõtteid, kes sellistes valdkondades suudaksid ajutisi töötajaid pakkuda.

Hanke esimese vooru tähtaeg oli 22. veebruar 2018.

Katkematu toite allikate paigalduse hange krüojaamadesse

Euroopa Neutronkiirguse Allikas kutsub üles pakkumisi tegema katkematu toite allikatele (UPS). Akutoitel põhinev UPS süsteem peab katma elektrilise toite vajaduse sellel ajavahemikul, kui tekib elektrikatkestus kuni ajani, mil ESS-i staatiline UPS varutoide/varugeneraator rakendub. Üleminekuaeg elektrikatkestusest kuni varugeneraatori toimima hakkamiseni on tavaliselt 1 kuni 3 minutit.

Hange oli avatud 25. jaanuarini 2018.