Autoriarhiiv: admin

352MHz suure võimsusega raadiosageduslike koormuste hange

Euroopa Neutronkiirguse Allikas oli avanud 17. septembrini kestnud hanke, mille raames oleks olnud vaja neile tarnida kaks 1.5MWp raadiosageduslikku koormust ning kaks 3MWp raadiosageduslikku koormust (täis- ja poolkõrgusega WR2300 lainejuhid koos koormustega ning juhtimiselektroonika ning kaabeldusega), millega hakatakse katsetama ESS-i raadiosageduslikke seadmeid ESS kiirendi osas täie võimsuse juures. Hange hõlmab selliste pika oodatava elueaga seadmete disaini, tootmist ning tehasekatsetusi.

Tõsteteenuste raamhange

ESS viis läbi hanke tõsteseadmete teenuslepingu sõlmimiseks. Hange oli avatud 28. septembrini.

Kõik seonduvad tööd tuleb teha Rootsis Skånes, enamasti ESS-i ehitusplatsil Lundis. Euroopa Neutronkiirguse Allikal on oma meeskond, kes tõstmisoperatsioonidega tegeleb, aga siinkohal hangitavat lepingut kasutataks, kui oma jõududest jääb väheks. Hange hõlmab nii raskete objektide tõstmist, kui mobiilsete kraanade kasutamist. On nii lihtsamaid tõstmisi kui hoolikat eeltööd vajavaid väga keerulisi tõsteoperatsioone, mida kõike tehakse koostöös ESS-iga ning ESS-i juhtimisel. ESS hindab, et lepingu täitmise ajal on vaja tõstmisteenuseid ning vastava kompetentsiga inimesi regulaarselt vaja.

Sihtmärgi monoliidi avaus-plokkide hange

ESS on avanud hanke 42 süsinik-rauast koostu tarneks. Iga koost on avaus sihtmärgi (mitmetonnine volframketas) monoliitstruktuuri sees, mis laseb neutroneid suunata mõõteinstrumentide suunas ning samas hoiab sihtmärgi ümber olevat ainet ning atmosfääri välja tulemast. Iga avause/pordi sees on vaakumit sisaldab õõnsus. Ühtlasi kannavad need plokid mingi osa kogu monoliidi struktuursest tugevusest. Hanke tähtaeg oli 16. september 2018.

Ilmajaama masti hange (>45m)

ESS oli avanud hanke vähemalt 45 meetri kõrguse masti paigalduseks. Masti otsa pannakse meteoroloogiliste vaatluste varustus (4m horisontaalsete lattide küljes) ning see peab vastu pidama Lõuna-Rootsi ilmaoludele. Hanke tähtaeg oli 20. november 2018.

Sihtmärgi monoliitstruktuuri läbiviikude alusplaatide hange

ESS hangib eriterasest mitmetonnised alusplaadid koos lisadega ühelt tarnijalt. Kõik joonised, pinnakvaliteet, tõstmisaukude asukohad, paigaldusaugud, komponentide nimekirjad, joonised ja täpne hankeinfo oli kättesaadav vastavast portaalist. Hanke tähtaeg oli 9. juuli 2018.

Sihtmärgi monoliitstruktuuri läbiviikude alusplaat koosneb 12-st segmendist/sektorist ja selle (tootmis)tolerantsid mängivad olulist osa, et tulevikus saada õiget justeeringut (osakest kimbu asukoht) ESS-i mõõteinstrumentidele.

Radiatsiooni varjestavate transpordimahutite eelkvalifitseerimishange

ESS otsis 6nda augustini 2018 kestnud eelkvalifitseerimise vooru raames ettevõtteid, kes suudaks toota rohkem kui 6 meetrise lineaarmõõduga mahuteid, milles suure radiatiivsusega sihtmärgi osi saaks autonoomselt tõsta sihtmärgi ruumist hoiuruumi. Vaja oli disainida ja toota transpordimahuteid nii sihtmärgi ümber paiknevate monoliitsete varjestusplokkide, sihtmärgi enda, kiirgust läbilaskvate akende jne transpordiks. Lisaks oli vaja nii kõik katted kui kinnitused, lisavarjestus töötajate ohutuseks jne. Eelkvalifitseerimisvoor on suletud.