Autoriarhiiv: admin

Hange ESS jahutusvee radiolüüsi-saaduste neutraliseerimise süsteemile

ESS on avanud hanke, millega otsitakse tarnijat, kes konstrueeriks vee radiolüüsi (radiatsiooni põhjustatud molekulide lõhkumine) saaduste käitlemise süsteemi. Põhiliselt on tegu vesiniku rekombineerimise süsteemiga, millega hoitakse H2 tase alla plahvatusohtliku, aga ülesandeks on ka neutronallikas tekkivaid mitte-rekombineeritavaid radioaktiivseid gaase hoida eraldi, kuni radiatsioonitase taandub aktsepteeritavale tasemele. Täpsem info tekkivate gaaside koguse, rõhkude, ruumalade, soojusvahetuse, sensorite, ühenduste, katalüsaatorite jms kohta oli alla laetav vastavast portaalist. Hanke tähtaeg on oli 9. oktoober.

Laotelkide hange

ESS on avanud hanke suurte ladustamiseks mõeldud telkide tarneks, kohaletoimetamiseks, ülespanekuks ja ülevaatamiseks. Telke on vaja 3 tükki suurusega 12m x 15m x 5m (laius x pikkus x kõrgus). Hanke tähtaeg oli 21. august 2017.

T0 (chopper) pöörleva katiku hange

ESS on avanud hanke, et leida pakkujat, kes koostaks pöörleva katiku kiirete neutronite ja gammakiirguse blokeerimiseks ning teadustööks vajaminevate aeglaste neutronite läbilaskmiseks. Ülesandeks on koostada ESS-kiirendiga sünkroniseeritud elektromehaaniline seade koos kogu kontrollsüsteemi, mõõte- ja testsüsteemi, vaakumsüsteemi ja muu sellisega. Hanke tähtaeg oli 31. august 2017.

ESS arvutuskeskuse riistvara hange

Euroopa Neutronkiirguse Allika Arvutus- ja Tarkvarakeskus (DMSC) on avanud hanke, et leida pakkujaid 16 arvutussõlme ja 160 terabaidi andmemahu riistvara tarnimiseks. Loomulikult peab ka ühenduskiirus olema tipptasemel. Esmane kasutus on ESS varjestuse simuleerimine.
Hanke tähtaeg oli 17. augustil 2017.

Hange heeliumi puhastamise süsteemile

ESS hangib sihtmärgi heelium-jahutusele heeliumi puhastussüsteemi, mille eesmärk on eemaldada ringlevast gaasikogusest:

  • õhu jäägid (hapnik, lämmastik, süsihappegaas, vesi) – seda siis pärast paigaldamist ja ventileerimisi,
  • vesinik, deuteerium ja triitium, mis tekivad aatomituumade lõhestamise protsessis,
  • O2, N2, CO, CO2 ja H20, mis moodustuvad lõhestamise protsessis
  • 5 mikromeetrist väiksemad osakesed, mida eelnevad filtrid pole välja filtreerinud

Täpne info hanke kohta (rõhud, temperatuurid, mahud, töökindluse nõuded, radiatsioonitase jms) olid lingitud miniportaalis. Kõik küsimused tuli esitada läbi selle portaali. Hanke tähtaeg oli 31. oktoobril 2017.

Turu-uuring ESS sihtmärgi avauste paketi kohta

ESS tegi turu-uuringu, millega otsiti tootjatelt vastuseid järgnevatele küsimustele:

  • mis on kõige kuluefektiivsemad materjalipaksused ja tootmismeetodid eelpool lingitud dokumendis välja toodud 3 komponendi tootmiseks,
  • lõplikult teostatud komponentide tarne teostatavuse hinnang,
  • olemasolevate mudelite ja plaanidega jätkamise teostatavuse hinnang koos muutmisettepanekutega (vajadusel)
  • komponentide ligikaudne maksumus.

Komponente/detaile ise on siin turu-uuringus 3: alusplaat, neutronkiirte avauste tõkestid, vahede varjestuse plokid.
Infopäringule vastamise tähtaeg oli 5. september 2017 ning info tuleb saata Cristina Echenagusiale ja Shilan Babanzadeh’le.

Turu-uuring ESS Sihtmärgi sisemise varjestuse hangete ettevalmistamiseks

ESS korraldas 31. augustini turu-uuringu, millega otsiti tarnijaid ja efektiivset tarnet tagavaid nõuandeid eriterasest radiatsioonivarjestuse komponentide kohta. Kolmest osast ja suurest hulgast komponentidest koosnev turu-uuringu dokument sisaldas täpsemaid tingimusi, mõõtusid, nõudeid, tolerantse jms: vaja on vesijahutuse avasid sisaldavaid sektsioonide kaupa toodetavaid terasdetaile, mille massid on mõnest tonnist mõnesaja tonnini. Turu-uuringu vastused tuleks saata Cristina Echenagusiale augusti keskpaigaks.

ESS-i kampuse projekteerimine ja ehitus – piiratud osalejatega hanke kvalifitseerumise voor

ESS kutsub ettevõtteid üles osalema hankeprotsessis, mille abil selgitatakse välja parim pakkuja ESS hoonete-linnaku (3 hoonet B01 – kontorihoone, B02 – labor ja töökoda, F04 – pääsla, koos maastikukujunduse jms-ga) projekteerimiseks ja ehitamiseks. Hankeprotsess koosneb kahest voorust, esiteks eel-kvalifitseerumise voor (praegune hange) ja hiljem konkureeriv hange kõikide väljavalitud kandidaatide vahel.

Hankedokumentide paberkujul esitamise tähtaeg oli 4. september 2017.