Autoriarhiiv: admin

Radiatsioonimonitoride turu-uuring

Euroopa Neutronkiirguse Allikas kavatseb hankida erinevat tüüpi aladele radiatsiooni monitoorimise seadmeid, mis on vajalikud Personali Ohutuse Süsteemide jaoks ESS kiirendi osas. Radiatsioonimonitorid hakkavad mõõtma impulsskiirgust (gammakiirgust ja neutroneid) ning blokeerima alasid, kus monitorid eelmääratud radiatsioonipiiride ületamist näitavad. Monitorid peaksid ka mõõdetavaid radiatsiooniandmeid salvestama lihtsas formaadis, mis võimaldaks lihtsat andmete salvestamist ja arhiveerimist. On tõenäoline, et seda andmestikku tuleb näidata radiatsiooniga tegelevatele kontroll-organitele igal aastal.

ESS korraldas kohtumisi tootjatega mais 2017.

Turu-uuring terasest radiatsioonivarjestuse plaatide kohta

Euroopa Neutronkiirguse Allikas uurib turu olukorda terasest varjestusplaatide kohta. Eesmärgiks on leida võimalikult kulu-efektiivne lahendus ligi 8 tuhande tonni terasplaatide hankimiseks. Plaadid lähevad sihtmärgi ümber olevasse punkrisse vaheldumisi suure tihedusega polüetüleen plaatidega nii seintesse kui lakke, et varjestada ümbristevat keskkonda neutronite tekitamisel radioakiivseks muutunud monoliitse varjestuse radiatsioonist. ESS uurib, millised tarnijad on huvitatud, erinevaid konstruktsiooni-võimalusi, tarnevõimalusi, indikatiivseid hindasid, tarneaegasid jms. Turu-uuringu materjalide esitamise tähtaeg oli 13. mai.

Kiirendi jahutusvee-torustiku ning juhtmestiku talastiku hange

Hange koosneb kahest osast:

  • jahutusvee jaotustorustiku projekteerimine, paigaldamine ja testimine,
  • kiirendi esiosa hoonesse ekvipotentsiaalselt sidestatud kaablialuste ja talastiku paigaldamine.

Hange hõlmab lisaks kogu projekteerimisele ja paigaldusele ka oma tõstevahendite ning inimtööjõu kasutamist, samuti muid vajalikke töövahendeid, tarbevahendeid ning ajutisi ruume, komponentide transporti jne, mida kõike on paigaldamiseks ja katsemiseks vaja.

Hanke tähtaeg oli 2. mai.

Klüstronite toiteallikate hange (9tk)

ESS on avanud hanke uuenduslike 660 kVA elektriliste toiteallikate (modulaatorite) tarneks, mida läheb tarvis 9 tükki ja mis tuleb valmistada täpselt vastavalt tellija joonistele (built-to-print). Samuti kuulub hanketingimuste sisse valmistatud modulaatorite testimine ning ESS-i tarnimine. Uuendusliku ESS-s loodud ülekuti paikneva mitmekihilise disainiparameetriteks on 115kV ja 100A impulsi amplituudi sagedusega 14Hz ning pulsi laiusega 3.5 millisekundit. Hankes sisaldub ka võimalik 2 identse modulaatori ning komponentide ost. Nimetatud toiteallikaid kasutatakse klüstronite toiteks ESS kiirendi keskmise-beeta osas.

Hanke tähtaeg oli 8. mai.

Turu-uuring suure tihedusega polüetüleeni hankimise võimaluste kohta

30. märtsil 2017 avas Euroopa Neutronkiirguse Allikas turu-uuringu suure tihedusega polüetüleeni ja booriga rikastatud suure tihedusega polüetüleeni maksumuse hindamiseks ning optimeerimiseks, samuti huvitatud pakkujate kaardistamiseks. Turu-uuringus osalemine annab veidi parema väljavaate ka hilisemas hankes osalemiseks, kuna see võimaldab ka hanketingimusi mõjutada. Hiljem avatava hanke käigus hangitakse tuhande tonni suurusjärgus neid spetsiifilisi plastikmaterjale, mis punkri seintesse ja lakke koos terasega kihtide kaupa paigaldatakse.
HDPE materjali abil varjestatakse maailma kõige võimsamat neutronite allikat, kuna polüetüleen on hea täitematerjal ja sisaldab mh suhteliselt palju vesiniku aatomeid, mis suudavad väga efektiivselt neutronite voogu aeglustada. Kui sinna materjali ka veel boori aatomeid lisada, siis on seal ka element, mis neelab aeglustatud aga ikkagi ohtlikud ohtlikud neutronid ära enne kui need sihtmärgi ümber olevast punkrist välja saavad jõuda.

Tähtaeg turu-uuringus osalemiseks oli 13. aprill 2017.

Kiirendi jahutusvee süsteemide hange

ESS on 23. märtil 2017 avanud hanke, et tarnida 2 suurt jahutusvee-süsteemi oma lineaarkiirendi tunnelisse. Üks jahutusvee süsteem läheb lineaarkiirendi normaal-temperatuurilisse ossa ja teine läheb madalatemperatuursete krüomoodulite ossa. Jahutusvee-süsteemi disain hõlmab enda alla funktsionaalset projekteerimist seoses rõhu, voolu ja temperatuuri kontrolliga, lisaks veel demineraliseerimist ja gaaside eemaldamist veest. Pärast ESS-i ehitusplatsile kohaletoomist on kummagi süsteemi paikapanekuks tunnelisse umbes 2 päeva. Hanke tähtaeg oli 8. mai 2017.

Hapnikuvaeguse ohusüsteemide hange

ESS on avanud hanke, mis käsitleb järgnevate hapnikuvaeguse ohuga seotud süsteemide projekteerimist, hankimist ja paigaldamist:

  • ühendusjuhtmete isolatsioonimeetmed,
  • väiksem torustik,
  • hapnikuvaeguse sensorid,
  • hapnikuvaeguse kaablid.

Need süsteemid tuleks kooskõlastatult ESS-i personaliga paigaladada hoonesse G04, krüoruumi (Cold Box Hall) ja krüosüsteemide tunnelisse. Hankedokumentide paberkujul esitamise tähtaeg oli 24. märts.

Prootonkiire diagnostika-seadmete hange

Euroopa Neutronkiirguse Allikas hangib oma prootonite kiirendi kiirekanali diagnostika tarvis ühe mitme-traadilise “võrgu” (i.k. multi-wire Grid), millega tehakse kindlaks kiire asukoht sihtmärgi juures, ning 3 “apertuuri monitori” (palume vabandust tõlke pärast, i.k. aperture monitors). Teadaolevalt Eestis taolist kompetentsi pole, aga kui arvate, et siiski on, siis andke kindlasti teada Eesti ESS ILO-le.
Hanke tähtaeg oli 24. mai.

Vaakumsüsteemide komponentide ühis-raamhange

ESS on avanud raamhanke OCT-2017-111200001-001, mida viiakse läbi Euroopa Liidu hankereeglite järgi koos in-kind partneritega CEA (Prantsusmaa) ja STFC (Ühendkuningriik). Hanke eesmärgiks vaakumsüsteemide komponentide hankimine kõigisse kolme uurimiskeskusse (ESS, CEA, STFC). Ühise hankimise eesmärk on saavutada suurem standardiseerimise tase nende komponentide juures, mis võimaldaks nende käigushoidmist ja hooldamist paremini optimeerida. Vaakumsüsteeme läheb vaja ESS kiirendi, sihtmärgi, neutroneid juhtivate kanalite ja neutroninstrumentide juures. Hanke tähtaeg oli 4. aprill 2017.