Autoriarhiiv: admin

Käte ja jalgade radiatsioonimonitoride hange

ESS-is oli 18. maini 2020 avatud hange radiatsioonimonitoride tarneks, millega saaks mõõta erinevate radiatsioonitingimustega alade vahel käte ning jalgade puhtust (radioaktiivsest materjalist). Minimaalne detekteeritav kiirguse hulk erinevate isotoopide korral, samuti vajamineva seadme mõõtepiirkonnad, kaal, mõõtepindalad jne olid kirjeldatud eelnevalt lingitud portaali hankedokumentides.

Kolimisteenuse raamhange

ESS-is oli avatud raamhange (tähtaeg oli 17. märts 2020), millega otsiti kolimisteenuse pakkujat, kes (lot 1) ESS rahvusvaheliste töötajakandidaatide kolimise Lundi korraldaks ning (lot 2) kes ESS töötajate isiklike majapidamiste rahvusvahelist kolimise ESS-i nimelt korraldaks.

Logistikateenuste hange

ESS-is oli avatud 16. märtsini 2020 hange logistikateenuste pakkumiseks järgnevateks aastateks. Hange hõlmas:
• Transporditeenuse korraldamist, sh riskijuhtimist
• Ladude haldamist nii Lundis ESS ehitusobjektil kui teistes kohtades
• Väliskaubandust ja tolliga vastavuses opereerimist
• Logistikakonsultatsioone (IT, protsessijuhtimine, logistika väljatöötamine)
• Juhendamist käibemaksu, kindlustuse ja incoterm’ide osas
• ESS tarnijatele ning mitte-rahalise panusega partneritele toe pakkumine
• Allhankijate valimist, hankimist, juhtimist ning koordineerimist.
Ettevõte peaks kasutama Infor EAM või sarnast süsteemi.