Rubriigiarhiiv: Üldine

TTÜ sõlmis teise kaudse panuse lepingu kontrollsüsteemide elektroonika valmistamiseks

2016. mai lõpus allkirjastati ja kinnitati Tallinna Tehnikaülikooli teine in-kind ehk kaudse panuse leping Euroopa Neutronkiirguse Allikaga. Teise lepingu sisuks on ESS-i Integreeritud Kontrollsüsteemide (ESS ICS) osakonnale disainida ja koostada väga spetsiifilised reaal-ajas infot vahendavad elektroonikaplaadid ning selle poolemiljonilise eelarvega tööd juhib Dr Koel TTÜ Thomas Johann Seebecki nimelisest elektroonikainstituudist. ESS Integreeritud Kontrollsüsteemide juhtkond ise võrdleb ennast selle suure teaduskeskuse närvisüsteemiga ning selles võrdluses valmistatakse TTÜ elektroonikute juhtimisel selle närvivõrgustiku sünaps (või vähemalt osa sellest).

Neutronuuringute kasutamise suurendamine tööstussektoris

Et valmistada ette Euroopa tööstussektorit Euroopa Neutronkiirguse Allika võimekuseks ja et tööstussektoril oleks üle-üldiselt rohkem teadmisi neutronkiirguse poolt võimaldatavatest uuringutest, on alustatud projekti SINE2020. Selle projekti üks eesmärk on pakkuda ettevõtetele võimalust teha oma materjalide uuringuid neutronkiirgusega tasuta. Projektipakkumine tuleb esitada SINE2020 veebis ning järgmine ring pakkumisi võetakse vastu 2016 aprillist kuni juunini. Kui teie pakkumine sobib paremini mõne muu metoodikaga mõõtmiseks siis Science-Link võrgustiku kaudu suunatakse vajadusel info just õige mõõtmismetoodika pakkujateni.

Neutronkiirgus võimaldab mõõta mikro- ja makrostruktuuri materjalides, mis sisaldavad palju kergeid aatomeid ja mida on näiteks röntgenkiirgusega väga raske seetõttu mõõta. Näiteid võib tuua alates superkondensaatorite ja tänapäevaste liitiumakude mõõtmisest kuni biomolekulide ja bioloogiliste protsesside täpse toimimise mõõtmiseni.

Kaudsete panuste lepingute nimekiri on nüüd avalik

Veebruaris 2016 avas Euroopa Neutronkiirguse Allikas veebilehe, kus on nimekiri kõikidest seni sõlmitud nn in-kind ehk kaudse panuse lepingutest, mis on erinevate riikide ja institutsioonidega sõlmitud. Kaudne panustamine tähendab seda, et riigil on võimalik rahalise sissemakse asemel pakkuda ESS-ile oma teadusasutuste ja ettevõtjate tööd, mille eest riik maksab kohalikele tegijatele otse. Nii jääb enamus rahast riiki ja samas valmib suurte koostöö-pingutuse tulemusel maailma võimsaim neutronkiirgusega mõõtmisi teostav teaduskeskus. 2016 veebruari seisuga oli ESS sõlminud ainult 6 in-kind lepingut, millest 3 on Eesti tegijatelt.

Neutron-uuringute kasutamine Eesti firmade poolt

Eesti firmade esindajad, kes on oma tootearenduse või muude uuringute käigus kasutanud neutron-mõõtmisi suurtes teaduskeskustes, võiksid sellest märku anda Eesti ESS ILO-le (ott.rebane[ätt]ut.ee). See annaks võimaluse kogemusi jagada ja järgnevaid samme planeerida, mis võimaldaksid tulevikus ettevõtetel suuremat kasu lõigata Euroopa Neutronkiirguse Allika võimalustest.

Avatud esimene voor inspekteerimisteenuste hankeks

ESS otsib akrediteeritud inspekteerimisteenuse pakkujat, volitatud asutust ja ka inspekteerimislabori teenust. Iga teenuse jaoks võib erinev pakkuja olla. Raamhanke sõlmimise esimeses voorus leitakse huvitatud pakkujad, kes nõetekohasuse korral saavad võimaluse inspekteerimisteenuste hangetel osaleda. Esimene, akrediteeritud inspekteerimise teenus käib erinevate jooniste, disaini, arvutuste, samuti plaanide, keeviste ja DIN EN 10204 materjalide ülevaatamise kohta. Teise teenuse peaks pakkuma Volitatud Asutus (Notified Body), kelle ülesandeks on mitte-destruktiivsete testide protseduuride ülevaatamine, erinevate keeviste kontroll, samuti eelmainitud materjalide kontroll ning dokumentide ülevaatus. Kolmandaks otsitakse akrediteeritud laborit, kes suudaks läbi viia mitte-destruktiivseid teste keevitustele, materjalidele ning kirjutaks vastavad testi-protseduurid. Esimene kvalifitseerimise voor lõppes 1. veebruaril.

Hange kommunikatsiooniteenuste raamlepingu sõlmimiseks

Euroopa Neutronkiirguse Allikas vajab raamlepingulist partnerit järgnevate ülesannete teostamiseks:

  • info- ja promomaterjali kujundamine ja tootmine,
  • avalike ja meediasuhete haldamine, kaasa arvatud sotsiaalmeedia,
  • näituste ja ürituste korraldamine,
  • veebiarendus, programmeerimine ja ekraani kujundus,
  • audiovisuaalsete toodete kujundamine, loomine ja levitamine.

Hanke tähtaeg oli 15. september 2015. Hange on lõppenud.