Rubriigiarhiiv: Tööpakkumised

ESS otsib konsultandiks embedded/sisse-ehitatud süsteemide inseneri

Euroopa Neutronkiirguse Allikas otsib Integreeritud Kontrollsüsteemide osakonda embedded (sisse-ehitatud) tarkvara konsultanti. Vaja läheb mh analüüsioskust draiverite parameetrite koostamiseks erinevatel analoog- ja digitaalelektroonika komponentidele, mida ESS Integreeritud Kontrollsüsteemide osas kasutatakse. Lisaks tuleb draivereid disainida, testida ning olemasolevaid paremaks muuta. Rohkem infot võis leida vastavast portaalist ja hanke tähtaeg oli juba 13. oktoober.

Oodatakse huvi-avaldusi uurimistoetuste ekspertidelt

ESS ootab kuni 2019nda aastani uurimistoetuste (research grant) ekspertidelt huvi-avaldusi. Eesmärgiks on leida ennast tõestanud eksperte, kel oleks kogemus rahvusvaheliste uurimisprojektide arendamisel ja kirjutamisel ning kes saaks ESS-i vajaduse ilmnemisel aidata oma spetsiifiliste teadmistega. ESS võtab aktiivselt osa Euroopa Liidu raamprogrammidest teaduse ja innovatsiooni suunas Horisont 2020, kõrghariduse suunal ERASMUS+ programmis, lisaks veel COST tegevustest ja paljudest rahvuslikest rahastusskeemidest.

Rohkem infot: link1, link2.

BrightnESS projekti tööpakkumised

Uued tööpakkumised 2015. aasta mais on seotud projekti Euroopa projekti “BrightnESS” heakskiitmisega:

  • Projekti välissuhete juht (Project Officer – External Relations)
  • EL-i grandi jaoks in-kind tööpaketi juht (Senior Officer as Work Package Leader In-Kind in the framework of an EU grant)
  • Olulise EL-i grandi projektijuht (Senior Officer as Project Leader of a major EU grant)