Rubriigiarhiiv: Hanked

Elektrikaupade veebipoodide raamhange

ESS soovib sõlmida raamhanke kuni 5 elektrikaupade veebipoega. Raamhanke kehtivusperiood on kuni 5 aastat. Veebipoes võiks olla saadaval erinevaid elektrikaupasid, nagu näiteks elektrikapid, kastid, lisatarvikud, kaabli läbiviigud, kaabliradade tarvikud, toite ja signaalikaablid, maandustarvikud, ühendused, surunupud ja valikulülitid, indikaatortuled ja akustilised häireseadmed, toiteallikad, releed ja kontaktorid, mootori juhtimisseadmed (mootori starterid, ülekoormuskaitse ja pehmekäivitused), pneumaatika, elektroonilised seadmed (signaalimuundajad, saatjad ja tõkked), sagedusmuundurid, elektroonilised kaitsmed/ülekoormuskaitseseadmed,k aitselülitid, miniatuursed kaitselülitid ja kaitsmed, jääkvooluseadmed, UPS-süsteemid. Hankest osavõtja peaks pakkuma lühikesi tarneaegasid ja head saadavust, et vähendada ESS-i vajadust omada laovarusid.

Tõsteteenuse raamhange

ESS-is on avatud raamhange tõste- ja taglastusteenusele. Raamhange puudutab käsitsemise, liigutamise, tõstmise ja positsioneerimise teenuseid seadmetele ja süsteemidele, mis paigaldatakse ESS-i. Hankedokumentide esitamise tähtaeg oli 19. september 2022.

Ühise radiatsioonvarjestuse hange

ESS-is oli 5nda septembrini 2022 avatud hange neutronsüsteemide ümber rajatava ühise radiatsioonvarjestuse projekti lõpetamiseks. Eesmärgiks on standardiseeritud ühise disainilahenduse pakkumine, millega neutroninstrumentidest tulenev kiirgustase viia töötamiseks ohutule tasemele. Lisaks täielike varjestusplokkide tootmisele, koostamisele, kohaletoimetamisele ja paigaldamisele hõlmab leping ka täpse disainilahenduse sisendit, et saavutada kõige kuluefektiivsem lahendus. Leping hõlmab minimaalselt kahe, aga võimalusel kuni nelja neutroninstrumendi varjestuse ehitust.