Rubriigiarhiiv: Hanked

Mehaanilise transpordi- ja tugistruktuuri hange Spoke-tüüpi krüomoodulitele

Euroopa Neutronkiirguse Allikas oli avanud 9. septembrini hanke metallist transpordi- ja tugistruktuuri tarneks. Hanke põhivajaduseks oli 13 “käru” koostamine etteantud jooniste järgi. Kärudega transporditakse, toetatakse ning täppis-paigaldatakse ligi 2-tonnised “Spoke” tüüpi moodulid oma installatsioonipaika ESS-i kiirendi tunnelis. Kõik hanketingimused, materjalid ning joonised olid alla laetavad hankeportaalis.

Radiatsioonväravate hange

ESS-is oli avatud 2. septembrini 2019 hange sissekäikudele radiatsioonväravate (30keV-3MeV) tarneks, mille eesmärk on sissetuleva ning väljamineva personali ning kauba radiatsioonitaseme mõõtmine. Süsteem peab võimaldama eristada normaalset radiatsioonifooni üleliigsest. Muu hulgas tuleb hankes pakkuda 3 suurt autodele mõeldud väravat, paar kiirväravat personalile ning veel väravaid kauba vastuvõtmise punktidesse.

Kolme 20-tonnise betoonukse hange

ESS-is oli avatud hange, mille raames püüti leida tarnijat kolme meetripaksuse radiatsioonvarjestuse eesmärgil kasutatava betoonist ukse tarnimiseks. Uksed saavad kaaluma ligi 20 tonni ning terasest avamise-sulgemise mehaanika disain kuulus hanke juurde. Uksed peavad olema avatavad (nt liug-uksena) 15kg jõu rakendamisel kümmekonna minutiga. Hankedokumentide esitamise tähtaeg ESS-i portaalis oli 29. juuli 2019.

20-tonniste terasest uste hange

ESS-is oli avatud 23. maini 2019 hange, et sõlmida leping raske ja varjestusomadustega terasest uste süsteemi tarneks. Terasest uste süsteem kokku kaalub umbes 20 tonni. Ust hakatakse tulevikus avama mõni kord aastas ning seda peab olema võimalik teha 15kg jõuga manuaalselt. Leping hõlmab disainilahenduse väljapakkumist, tootmislahendust, kohaletoimetamist ning paigaldust ESS sihtmärgi hoonesse.

Krüogeense torustiku hange

20. maini 2019 oli avatud hange, mis hõlmas ülimadalal temperatuuril (krüogeense) heeliumi ning vesiniku torustiku disaini, tootmist ning paigaldamist ESS-i sihtmärgi moderaatori ehk neutronite aeglusti süsteemi. Hanketingimused alates materjalivalikust, standarditest ning kraanide valikust kuni voolu-, rõhu- ja temperatuurianduriteni olid kirjeldatud hankeportaali tehnilises dokumentatsioonis.