Arhiiv kuude lõikes: august 2014

Avatud hange klüstronite prototüüpide tootmiseks

Euroopa Neutronkiirguse Allikas hangib avatud hanke raames 704MHz sagedusel töötavad 1.5MW võimsusega klüstroni prototüübid. Hanke ESS referents-number on OCT-2014-110800001-001 ja EL teate number 2014/S 153-274618. Hange hõlmab endas klüstroni projekteerimist, tootmist, paigaldamist ja töösse panekut. Samuti hõlmab see õlimahutit, magnetilist fokuseerimist ning mehaanilisi tugesid. Huvi korral pöörduda järgnevale e-maili aadressile.

Klüstronid on erilised lineaar-kiire elektrovaakumseadmed, mida kasutatakse tänapäeval mh laetud osakeste kiirendamiseks vajaliku raadiosagedusliku elektromagnetvälja võimendamiseks.