Arhiiv kuude lõikes: august 2015

Euroopa Komisjon kinnitas Euroopa Neutronkiirguse Allika uueks juriidiliseks vormiks ERIC-u

19. augustil võttis Euroopa Komisjon vastu otsuse moodustada Euroopa Neutronkiirguse Allikast (European Spallation Source) Euroopa Teadusinfrastruktuuri Konsortsium inglisekeelse lühendiga ERIC (European Research Infrastructure Consortium), mis on üks Euroopa-ülese rahvusvahelise organisatsiooni juhtimist lihtsustav juriidiline vorm. Endise ESS AB (ettevõtte vorm Rootsis) asemele rakendub jõusse ERIC 28. augustil.

Euroopa Neutronkiirguse Allika peadirektor Jim Yeck kommenteeris seda nii (vaba tõlge): “Euroopa Komisjoni heakskiit Euroopa Neutronkiirguse Allikale anda ERIC-u staatus on projekti arengu seisukohalt väga oluline teetähis. See otsus kehtestab Euroopa Neutronkiirguse Allika rahvusvahelise organisatsioonina, millel on juriidilised õigused kõigis oma liikmesriikides ning tekitab raamistiku, mis võimaldab projekti koostöös partnerriikidega valmis saada.”

Euroopa Neutronkiirguse Allikas ERIC nimeplaadi üleadmise tseremoonia 8. septembril 2015. Vasakult paremale: Esben Lunde Larsen, Robert-Jan Smits, Jim Yeck, Lars Börjesson, Helene Hellmark Knutsson. Foto: ESS.

Uus vorm tähendab uut juhtimisstruktuuri, milles olulist rolli mängivad ERIC-u asutajaliikmed. Lisaks Eestile on asutavate liikmete hulgas ka Norra, Poola, Pranstusmaa, Rootsi, Saksamaa, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari. Hetkel jäid vaatleja staatusesse Belgia, Hispaania, Holland ja Ühendkuningriik, aga neilgi on plaan peatselt ERIC-uga ühineda. Varade ja personali üleminek AB alt ERIC-u alla toimub 1. oktoobriks.

Ingliskeelse pressiteate võite alla laadida siit.

Hange kommunikatsiooniteenuste raamlepingu sõlmimiseks

Euroopa Neutronkiirguse Allikas vajab raamlepingulist partnerit järgnevate ülesannete teostamiseks:

  • info- ja promomaterjali kujundamine ja tootmine,
  • avalike ja meediasuhete haldamine, kaasa arvatud sotsiaalmeedia,
  • näituste ja ürituste korraldamine,
  • veebiarendus, programmeerimine ja ekraani kujundus,
  • audiovisuaalsete toodete kujundamine, loomine ja levitamine.

Hanke tähtaeg oli 15. september 2015. Hange on lõppenud.