Arhiiv kuude lõikes: detsember 2015

ESS ootab infot jahutus-süsteemide kohta, mis kasutavad ioniseerimata vett

Euroopa Neutronkiirguse Allikas uurib turgu suurte vesijahutuse süsteemide kohta. Jahutusvõimsus peab jääma 100 kW suurusjärku ning jahutuseks peab süsteem kasutama de-ioniseeritud vett, mille elektrijuhtivuse, hapnikusisalduse jms näitajad on fikseeritud. Täpsem süsteemi spetsifikatsioon elektriliste ühenduste, veateadete, kasutatavate materjalide jne kohta on järgneva lingi all. ESS ootab infot või hinnapakkumisi kuni 30. jaanuarini 2016.

Avatud esimene voor inspekteerimisteenuste hankeks

ESS otsib akrediteeritud inspekteerimisteenuse pakkujat, volitatud asutust ja ka inspekteerimislabori teenust. Iga teenuse jaoks võib erinev pakkuja olla. Raamhanke sõlmimise esimeses voorus leitakse huvitatud pakkujad, kes nõetekohasuse korral saavad võimaluse inspekteerimisteenuste hangetel osaleda. Esimene, akrediteeritud inspekteerimise teenus käib erinevate jooniste, disaini, arvutuste, samuti plaanide, keeviste ja DIN EN 10204 materjalide ülevaatamise kohta. Teise teenuse peaks pakkuma Volitatud Asutus (Notified Body), kelle ülesandeks on mitte-destruktiivsete testide protseduuride ülevaatamine, erinevate keeviste kontroll, samuti eelmainitud materjalide kontroll ning dokumentide ülevaatus. Kolmandaks otsitakse akrediteeritud laborit, kes suudaks läbi viia mitte-destruktiivseid teste keevitustele, materjalidele ning kirjutaks vastavad testi-protseduurid. Esimene kvalifitseerimise voor lõppes 1. veebruaril.

TTÜ esimene in-kind projekt ESS-iga ametlikult allkirjastatud

Novembri lõpus allkirjastati Tallinna Tehnikaülikooli ja Euroopa Neutronkiirguse Allika vahel Eesti esimene TTÜ juhitav ning ESS kiirendi osa alla kuuluv kaudse panuse projekt. Projekti eesmärk on arendada ESS-i kiirendi osa jaoks uuenduslik elektrilise toite allikas ehk modulaator, mis oleks senistest kommertsiaalsetest lahendustest väiksem ja efektiivsem ning ei sisaldaks õli-põhist transformaatorit. Ambitsioonikas T&A projekt peaks lõppema 2016. aasta lõpus, kui valmiv toiteallikas Euroopa Neutronkiirguse Allikasse testimisele saadetakse. Eduka katsetamise korral võib ESS Kiirendi divisjon hakata kasutama neid uuendusliku topoloogiaga toiteallikaid enne aastat 2020, et prootonkiirt kiirendavaid raadiosageduslikke võimendeid toita. Projekti juht on TTÜ Elektrotehnika Instituudi Jõuelektroonika grupi juht Dr. Dmitri Vinnikov.