Arhiiv kuude lõikes: märts 2016

Raamhange ESS-ilt tehnilise konsultatsiooni ja teenuste vallas

ESS avas raamhanke, et leida ettevõtteid, kes võiksid neile pakkuda tehnilise konsultatsiooni teenust järgnevate spetsiifiliste teemade vallas: tehniline analüüs, seadmestik ja seonduvad protsessid, mehaanilised insenertehnilised lahendused, elektrilised insenertehnilised lahendused ja vastavad seadmed koos kontrolliga, elektroonilised insenertehnilised lahendused, süsteemide integratsioon ja koordineerimine, ülevaatamine koos suunamise ja mõõtmisega, projektijuhtimine, kvaliteedijuhtimine, keskkonna-alased konsultatsioonid koos turvalisuse ja tervisega ning viimasena süsteemide insenertehnilised lahendused. ESS valib välja 5 ettevõtet iga teema kohta ja hankele registreerimise viimane tähtaeg oli 25. aprill. Hange on suletud.

Neutronuuringute kasutamise suurendamine tööstussektoris

Et valmistada ette Euroopa tööstussektorit Euroopa Neutronkiirguse Allika võimekuseks ja et tööstussektoril oleks üle-üldiselt rohkem teadmisi neutronkiirguse poolt võimaldatavatest uuringutest, on alustatud projekti SINE2020. Selle projekti üks eesmärk on pakkuda ettevõtetele võimalust teha oma materjalide uuringuid neutronkiirgusega tasuta. Projektipakkumine tuleb esitada SINE2020 veebis ning järgmine ring pakkumisi võetakse vastu 2016 aprillist kuni juunini. Kui teie pakkumine sobib paremini mõne muu metoodikaga mõõtmiseks siis Science-Link võrgustiku kaudu suunatakse vajadusel info just õige mõõtmismetoodika pakkujateni.

Neutronkiirgus võimaldab mõõta mikro- ja makrostruktuuri materjalides, mis sisaldavad palju kergeid aatomeid ja mida on näiteks röntgenkiirgusega väga raske seetõttu mõõta. Näiteid võib tuua alates superkondensaatorite ja tänapäevaste liitiumakude mõõtmisest kuni biomolekulide ja bioloogiliste protsesside täpse toimimise mõõtmiseni.

Kaudsete panuste lepingute nimekiri on nüüd avalik

Veebruaris 2016 avas Euroopa Neutronkiirguse Allikas veebilehe, kus on nimekiri kõikidest seni sõlmitud nn in-kind ehk kaudse panuse lepingutest, mis on erinevate riikide ja institutsioonidega sõlmitud. Kaudne panustamine tähendab seda, et riigil on võimalik rahalise sissemakse asemel pakkuda ESS-ile oma teadusasutuste ja ettevõtjate tööd, mille eest riik maksab kohalikele tegijatele otse. Nii jääb enamus rahast riiki ja samas valmib suurte koostöö-pingutuse tulemusel maailma võimsaim neutronkiirgusega mõõtmisi teostav teaduskeskus. 2016 veebruari seisuga oli ESS sõlminud ainult 6 in-kind lepingut, millest 3 on Eesti tegijatelt.