Arhiiv kuude lõikes: september 2016

ESS otsib konsultandiks embedded/sisse-ehitatud süsteemide inseneri

Euroopa Neutronkiirguse Allikas otsib Integreeritud Kontrollsüsteemide osakonda embedded (sisse-ehitatud) tarkvara konsultanti. Vaja läheb mh analüüsioskust draiverite parameetrite koostamiseks erinevatel analoog- ja digitaalelektroonika komponentidele, mida ESS Integreeritud Kontrollsüsteemide osas kasutatakse. Lisaks tuleb draivereid disainida, testida ning olemasolevaid paremaks muuta. Rohkem infot võis leida vastavast portaalist ja hanke tähtaeg oli juba 13. oktoober.

Sihtmärgi täiendava varjestuskonstruktsiooni hange

ESS on välja kuulutanud hanke täiendava terasest varjestuse tootmiseks sihtmärgi (target monolith) juurde. Hanke juurde käib ka kohaletoimetamine ja toetavad tegevused. Hanke tähtaeg oli juba 14. oktoober ning koostejooniste, materjalide (spetsiifiline teras), vajaminevate keevitus-standardite, kvaliteedikontrolli, seadusandluse ja tarne kuupäevade (ülimalt lühike tarneaeg on 1. partii kohta) kohta oli võimalik leida infot vastavast portaalist.

Koostöövõrgustikud Põhjamaade neutronteaduse programmides

Põhjamaades ja Balti regioonis on käivitunud koostöövõrgustik “NNSP Capacity Building” (NNSP – Nordic Neutron Science programme), mis hõlmab kuut erinevat alarühma. Iga alarühm keskendub keskendub neutronhajumismeetodite rakendamisele erinevates loodusteaduste valdkondades. Võrgustikuga on oodatud liituma kõik huvilised.

Siin on nimekiri nendest 6-st erinevast võrgustikust:
1) Pehmed ja biomaterjalid. Neutronhajumise meetodid annavad unikaalset informatsiooni pehmete ja biomaterjalide struktuuri ja dünaamika kohta. Näiteks uudsed polümeeridest koosnevad süsteemid, kolloidlahused, komplekssed vedelikud, membraanid, suured bioloogilised molekulid, valgud ja ravimeid kohale-toimetavad süsteemid.
2) Funktsionaalsed materjalid. Põhjamaades on juba olemas ulatuslikud teadmised funktsionaalsete materjalide kristallograafiast, struktuuri ja omaduste seostest ning dünaamikast. Näited hõlmavad akusid, vesiniku salvestamise süsteeme, kütuseelemente, katalüsaatoreid ja päikesepatareisid.
3) Magnetism ja ülijuhtivus. Tegevus sel suunal on Põhjamaades viimasel ajal aktiivne. Näited: uudsed ferro-magnetid, magnetilised nano-osakesed, magnetjahutus-süsteemid, magnetismiga seotud kvant-efektid, multi-ferroidsed materjalid ja kõrgtemperatuursed ülijuhid.
4) Insenerteadused, protsessid ja neutron-pildistamine. Neutronhajumine on suurepärane lahendus, kui mõõte-proovi ei tohi mõõtmise käigus hävitada ning vaja on väga sügavalt “pildistada” (läbi “valgustada”/vaadata) erinevaid materjale ja komponente. Difraktsioon-analüüs on väga hea töövahend, et kindlaks teha materjalide tektsuuri, teralisust, koostist ja mikroskoopilisi mehaanilisi pingeid materjalid. Neutronhajumist kasutatakse näiteks kompleksse voolamise, faaside vahepindade, paagutamise ja keevitamise kvaliteedi ning teiste insenertehniliste lahenduste ülemõõtmiseks. Neutronpildistamine on praegu oma potentsiaaliga võrreldes väga nõrgalt esindatud.
5) Madaldimensionaalsed materjalid. Õhukeste kilede, grafeeni, spetsiaalsete sensorkilede, tardlahuste, kõvade katete keemilises aurustamise-sadestamise (CVD) teaduses on Rootsis ja Norras praegu tase väga korralik ja tegevust jätkub.
6) Neutronite tegelevate noorteadlaste võrgustik.

Rohkem infot saate veebist või kirjutades Eesti ESS ILO-le.

Oodatakse huvi-avaldusi uurimistoetuste ekspertidelt

ESS ootab kuni 2019nda aastani uurimistoetuste (research grant) ekspertidelt huvi-avaldusi. Eesmärgiks on leida ennast tõestanud eksperte, kel oleks kogemus rahvusvaheliste uurimisprojektide arendamisel ja kirjutamisel ning kes saaks ESS-i vajaduse ilmnemisel aidata oma spetsiifiliste teadmistega. ESS võtab aktiivselt osa Euroopa Liidu raamprogrammidest teaduse ja innovatsiooni suunas Horisont 2020, kõrghariduse suunal ERASMUS+ programmis, lisaks veel COST tegevustest ja paljudest rahvuslikest rahastusskeemidest.

Rohkem infot: link1, link2.

Infosessioon klüstronite modulaatorite kohta 22. septembril

ESS korraldab info-ürituse keskmise beeta-teguriga klüstronite modulaatorite hanke kohta 22. septembril kella 10:30 kuni 15:00-ni ESS hoones Lundis. Sessiooni eesmärk on turuosalisi teavitada uuendatud tehnilisest ja kommerts-teabest, mis saadi konsultatsioonist turuosalistega 27. oktoobril 2015 Pariisis.

See infosessioon korraldatakse toetamaks tulevast hankeprotseduuri 9 klüstroni disainimiseks, tootmiseks, testimiseks ja kohaletoimetamiseks. Modulaatorite väljundpulsi pinge on 115kV, voolutugevus 100A ja impulsi pikkus 3.5ms (kordussagedusega 14Hz). Esimene klüstron tuleks kohale toimetada 2017 detsembris ja ülejäänud 8 aprillis 2018.

Registreerimine üritusele lõppeb 9. septembril 2016.