Arhiiv kuude lõikes: detsember 2016

Elektriseadmete kataloog-stiilis raamhange avatud

ESS avas 23. detsembril 2016 “kataloog-stiilis” raamhanke, et leida 5 erinevat pakkujat erinevatele korduvalt tellitavatele elektriseadmetele. Raamhanke võitnud ettevõtete pakutavatest toodetest koostatakse kataloog, kust ESS tellib vastavalt vajadusele elektriseadmeid peamiselt kontrollsüsteemide tarvis. Hanke tähtaeg oli 1. märts 2017.

19-tolliste seadmepüstikute hange

ESS hangib sadu 19-tolliseid standardsete mõõtudega metallraamistikke (inglise keeles rack e seadmepüstik) kiirendi klüstronite hallidesse ning toetavatele aladele. Seadmepüstikutesse paigaldatakse standardsete mõõtudega elektroonikaseadmed ning neil on väga täpselt fikseeritud nõudmised maandusele, potentsiaali ühtlustamisele, ärajuhitavale soojuslikule võimsusele, kasutatavatele materjalidele ja muudele omadustele. Täpsem hankeinfo koos vastavate joonistega on kättesaadav järgnevast portaalist, kui oma ettevõtte sinna registreerite. Hanke tähtaeg on 24. veebruar. Palume pöörata rõhku hanketingimuste täpsele täitmisele.

Teadustaristute infopäev 10. jaanuaril 2017 Dorpati konverentsikeskuses Tartus

Eesti teadlaste, ettevõtjate ning riigiasutuste osalusel arendatavate suurte teadus-infrastruktuuride infopäev toimub 10.01.2017 Tartus Dorpati konverentsikeskuses. Infopäeva raames esinevad erinevate suurte teaduse infrastruktuuride – CERN, ESS, Max IV ja NAMUR – esindajad. Tutvustatakse nimetatud objekte, Eesti osalust nendes, koostöövõimalusi jooksvate projektide raames ja tuuakse näiteid edukatest ühisettevõtmistest. Osalema on oodatud kõik teadlased, teadushuvilised ning tänapäevastest mõõtmisvõimekustest huvitatud ettevõtete esindajad.

Ürituse ajakava.

Ettekannete materjalid:

Raamhange ESS kontrollsüsteemide integreerimiseks (elektroonika-konsultandid)

ESS avas 13. detsembril raamhanke põhiliselt elektroonika-integreerimise teenuse ja kompetentsi ostmiseks seitsmel erineval teemal:

  • Lot 1 – EPICS-i-põhine kontrollsüsteemide integreerimise insenerteenus
  • Lot 2embedded ehk sardsüsteemide insenerteenused (low level Linux incl FPGA firmware)
  • Lot 3 – tööstusautomaatika/protsessijuhtimis-süsteemide integreerimise insenerteenused
  • Lot 4 – kontrollsüsteemide infrastruktuuri integreerimise insenerteenused
  • Lot 5 – ohutussüsteemidega seotud integreerimisteenused
  • Lot 6 – tehnilised tööd ja paigalduseteenused, mida ESS ise ei jõua teha
  • Lot 7 – projektijuhtimine ja koolitus integreerimisprojektidel

Põhiliselt on tegu riistvara loomise ja ühendamise töödega, aga mõningal määral on ka embedded tarkvara arendust. Kasuks tuleb kompetents järgnevates tehnoloogiates: EPICS, MicroTCA 4, Xilinx, CentOS/ELDK U-boot Linux, Siemens S7-1500/Tia Portal ja Dell/Huawei/Juniper võrguseadmed. Iga teema hinnatakse eraldi ja ESS otsib just firmasid, kel on pakkuda 4 või rohkem väga pädevat inseneri. Igas teemas saab olla 5-8 erinevat raamhanke võitnud ettevõtet.

Paberkujul hankedokumentide esitamise viimane tähtaeg oli 25. jaanuar.