Arhiiv kuude lõikes: märts 2017

Turu-uuring suure tihedusega polüetüleeni hankimise võimaluste kohta

30. märtsil 2017 avas Euroopa Neutronkiirguse Allikas turu-uuringu suure tihedusega polüetüleeni ja booriga rikastatud suure tihedusega polüetüleeni maksumuse hindamiseks ning optimeerimiseks, samuti huvitatud pakkujate kaardistamiseks. Turu-uuringus osalemine annab veidi parema väljavaate ka hilisemas hankes osalemiseks, kuna see võimaldab ka hanketingimusi mõjutada. Hiljem avatava hanke käigus hangitakse tuhande tonni suurusjärgus neid spetsiifilisi plastikmaterjale, mis punkri seintesse ja lakke koos terasega kihtide kaupa paigaldatakse.
HDPE materjali abil varjestatakse maailma kõige võimsamat neutronite allikat, kuna polüetüleen on hea täitematerjal ja sisaldab mh suhteliselt palju vesiniku aatomeid, mis suudavad väga efektiivselt neutronite voogu aeglustada. Kui sinna materjali ka veel boori aatomeid lisada, siis on seal ka element, mis neelab aeglustatud aga ikkagi ohtlikud ohtlikud neutronid ära enne kui need sihtmärgi ümber olevast punkrist välja saavad jõuda.

Tähtaeg turu-uuringus osalemiseks oli 13. aprill 2017.

Kiirendi jahutusvee süsteemide hange

ESS on 23. märtil 2017 avanud hanke, et tarnida 2 suurt jahutusvee-süsteemi oma lineaarkiirendi tunnelisse. Üks jahutusvee süsteem läheb lineaarkiirendi normaal-temperatuurilisse ossa ja teine läheb madalatemperatuursete krüomoodulite ossa. Jahutusvee-süsteemi disain hõlmab enda alla funktsionaalset projekteerimist seoses rõhu, voolu ja temperatuuri kontrolliga, lisaks veel demineraliseerimist ja gaaside eemaldamist veest. Pärast ESS-i ehitusplatsile kohaletoomist on kummagi süsteemi paikapanekuks tunnelisse umbes 2 päeva. Hanke tähtaeg oli 8. mai 2017.

Hapnikuvaeguse ohusüsteemide hange

ESS on avanud hanke, mis käsitleb järgnevate hapnikuvaeguse ohuga seotud süsteemide projekteerimist, hankimist ja paigaldamist:

  • ühendusjuhtmete isolatsioonimeetmed,
  • väiksem torustik,
  • hapnikuvaeguse sensorid,
  • hapnikuvaeguse kaablid.

Need süsteemid tuleks kooskõlastatult ESS-i personaliga paigaladada hoonesse G04, krüoruumi (Cold Box Hall) ja krüosüsteemide tunnelisse. Hankedokumentide paberkujul esitamise tähtaeg oli 24. märts.

Prootonkiire diagnostika-seadmete hange

Euroopa Neutronkiirguse Allikas hangib oma prootonite kiirendi kiirekanali diagnostika tarvis ühe mitme-traadilise “võrgu” (i.k. multi-wire Grid), millega tehakse kindlaks kiire asukoht sihtmärgi juures, ning 3 “apertuuri monitori” (palume vabandust tõlke pärast, i.k. aperture monitors). Teadaolevalt Eestis taolist kompetentsi pole, aga kui arvate, et siiski on, siis andke kindlasti teada Eesti ESS ILO-le.
Hanke tähtaeg oli 24. mai.

Vaakumsüsteemide komponentide ühis-raamhange

ESS on avanud raamhanke OCT-2017-111200001-001, mida viiakse läbi Euroopa Liidu hankereeglite järgi koos in-kind partneritega CEA (Prantsusmaa) ja STFC (Ühendkuningriik). Hanke eesmärgiks vaakumsüsteemide komponentide hankimine kõigisse kolme uurimiskeskusse (ESS, CEA, STFC). Ühise hankimise eesmärk on saavutada suurem standardiseerimise tase nende komponentide juures, mis võimaldaks nende käigushoidmist ja hooldamist paremini optimeerida. Vaakumsüsteeme läheb vaja ESS kiirendi, sihtmärgi, neutroneid juhtivate kanalite ja neutroninstrumentide juures. Hanke tähtaeg oli 4. aprill 2017.