Arhiiv kuude lõikes: aprill 2019

20-tonniste terasest uste hange

ESS-is oli avatud 23. maini 2019 hange, et sõlmida leping raske ja varjestusomadustega terasest uste süsteemi tarneks. Terasest uste süsteem kokku kaalub umbes 20 tonni. Ust hakatakse tulevikus avama mõni kord aastas ning seda peab olema võimalik teha 15kg jõuga manuaalselt. Leping hõlmab disainilahenduse väljapakkumist, tootmislahendust, kohaletoimetamist ning paigaldust ESS sihtmärgi hoonesse.

Krüogeense torustiku hange

20. maini 2019 oli avatud hange, mis hõlmas ülimadalal temperatuuril (krüogeense) heeliumi ning vesiniku torustiku disaini, tootmist ning paigaldamist ESS-i sihtmärgi moderaatori ehk neutronite aeglusti süsteemi. Hanketingimused alates materjalivalikust, standarditest ning kraanide valikust kuni voolu-, rõhu- ja temperatuurianduriteni olid kirjeldatud hankeportaali tehnilises dokumentatsioonis.

Raamhange siltidele, markeerimisele ning nende printeritele

ESS-is oli avatud 14. maini 2019 raamhange siltidele, markeerimisele ning printeritele nende pidevaks tootmiseks. Peab olema võimalik teha nii metallist, plastikust (nii kõva kui pehme plastik) kui nailonist silte seadmete, juhtmete, ruumide jms jaoks. Siltide materjalidele on ette antud radioaktiivsest keskkonnast tulenevad tingimused, samuti värvid ja suurused on ette defineeritud. Ka kasutatava printimise ja markeerimise teenuse maht on hankedokumentides spetsifitseeritud.

Tehnilise konsultatsiooni hange ehituse ja konstrueerimise teenustele

ESS-is oli avatud 2. maini 2019 kestnud hange tehniliste konsultantide leidmiseks. Töö seisnes konstruktsiooniliste lahenduste väljamõtlemisest, vastavate uurimuste läbiviimisest, arvutustest ning erinevatel teemadel nõu andmisest. Lepingulisest teenusest oodatakse võimalikult efektiivsete, ajakohaste, seadusandlike tehniliste nõuetega kooskõlaliste tehniliste lahenduste väljamõtlemist. Konsultatsiooniteenus peab hõlmama kogu disainiprotsessi, alates eeluuringutest kuni lõppjoonisteni pärast ehitust. Tööd saab suures osas teha konsultandi enda kodukontoris, aga mõnikord võib olla vajadus ka ESS-is käia kohtumistel ning asukohtade ülevaatustel. Ühtlasi peab jälgima konfliktseid olukordi teiste tehniliste disainilahendustega ESS-is. Hange puudutab: arhitektuurseid lahendusi, struktuurseid lahendusi, maaparandustöid, installeerisi, BIM mudelit, ehitust ning rajatise juhtimist.

Sihtmärgi monoliidi makett ja katsetamise alus

ESS-is oli avatud 5nda maini 2019 kestnud hange sihtmärgi monoliidi maketi disainiks ning tootmiseks. See makett on planeeritud kui mehaaniline katsetamiseks mõeldud struktuur, mida hakatakse kasutama ESS-i komponentide vastuvõtmisel, operaatorite väljaõpetamise ning komponentide integraalsel koostestimisel. Maketti kasutatakse komponentide kohapealseks kontrolliks enne reaalset paigaldust lähedal-asuvasse päris-süsteemi.