Arhiiv kuude lõikes: oktoober 2023

Raamhange elektrilistele paigaldustöödele ja materjalidele

ESS on 10. novembrini 2023 avanud hanke, et sõlmida raamlepingud elektriinstallatsiooniteenuste ja materjalide osas 2-3 tarnijaga 3-5 aastaks. Lepingute ulatus hõlmab elektrienergia jaotust, UPS-i jaotust, ohutust maandamist, EMC-maanduse paigaldamist riiulitele ja kaabliharudele, kaableid ja ühendusi, kaabli teid ja torusid ning üldist tööd riiulite ümbruses.

Elektrokeemia jaoks mõeldud ülaltlaadimisega suletud tsükli jahutusseade

ESS otsib 26. oktoobrini 2023 pakkumist ülaltlaadimisega flantskinnitusega suletud tsirkulatsioonirežiimiga külmiku (CCR) põhjal loodud krüoahju projekteerimiseks ja tootmiseks neutronhajumisinstrumentide jaoks, millel on suur prooviruum, mis toetab eriti elektrokeemia eksperimente. CCR-i tuleb kasutada mitmesugustel neutronkiirgusinstrumentidel, kuid see on optimeeritud ühe esimese instrumendi, pulbridifraktomeetri DREAM jaoks.

Palga, lisa- ja kuluhüvitiste haldamine ESS töötajatele Rootsis ja Taanis

ESS on 20. oktoobrini 2023 avanud hanke teatud raamatupidamisteenustele Rootsis ja Taanis. Sõlmitava lepingu alusel nõutavad teenused hõlmavad palga, lisade ja kuluhüvitiste haldamist ESS töötajatele Rootsis ja Taanis. Need teenused tuleb osutada vastavalt ESS kollektiivlepingule, tööseadustele, töölepingutele, tulevastele kohaldatavatele seadustele ja määrustele nii Rootsis kui ka Taanis.