Hanked

Veebruar 2024: mehaanilise paigalduse ja materjalide raamhange, ärireisiteenuse hange.

Detsember 2023: ajutise administratiivtööjõu rendi hange.

November 2023: iirise süsteemi hange, koordinaat-mõõtemasina hange, finantsauditi teenusleping ESS-le 2024–2027, büroomööbli raamleping.

Oktoober 2023: palgahüvitiste haldamise teenus, elektrokeemia jahutusseade, raamhange elektrilistele paigaldustöödele ja materjalidele.

September 2023: kemikaalide andmebaas, CSPEC neutronjuhtide hange.

ESS-i käimasolevate hangete nimekiri on üleval lehel ongoing procurement. Teaduskeskuse ESS ehitus algas aastal 2014 ning kestab vähemalt aastani 2026. Seega hangete arv hakkab sel perioodil märgatavalt kasvama.

Euroopa Neutronkiirguse Allikas ehk ESS kasutab nelja erinevat hankeskeemi:

  • Avatud hange – kõik ettevõtted võivad osa võtta.
  • Piiratud osalejatega hange – kaheetapiline, kus esmaste huviavalduste järgi valitakse võimekaimad panustajad välja, kellele saadetakse kutse osaleda hankes.
  • Võistlev dialoog – kui ESS pole võimeline defineerima täpseid tehnilisi vahendeid või lahendusi ning teeb seda koostöös ettevõtetega.
  • Lepinguline menetlus – vähem kui 200k€-suuruste hangete korral kasutatav skeem, kus ESS võib ise valida, kellelt hangib.

Et ESS Teie ettevõttest ja selle tegevusalast teadlik oleks ja saaks Teid ise hangetele kutsuda, tuleks Teil oma firma registreerida ESS tarnijate andmebaasis – seda eeldusel, et Teie firma suudab midagi ESS-ile vajalikku pakkuda. ESS-i kõrgtehnoloogilised vajadused saavad aimatavaks, kui lugeda ESS-i tehnilise disaini raportit.
Teine variant on oma kontaktandmed ja tegevusala edastada Eesti ESS tööstuskontaktametnikule aadressile ott.rebane[at]ut.ee , kes lisab ettevõtte oma andmebaasi. Selle eeliseks on just Teie firma tegevusalale suunatud hangete filtreerimine ja edastamine, Teie firma nähtavam positsioon läbirääkimistel potentsiaalsete konsortsiumite loomisel ja käimasolevate projektide partnerite ning allhankijate leidmisel.

Lisaks ESS-i-poolsetele hangetele on liikmesriigid lubanud päris suure osa ESS teaduskeskuse ehitusest katta oma riigi ettevõtete tööga ehk nn in-kind ehk kaudse/mitterahalise panusena. Sel juhul ostab riik läbi in-kind projektide (või ka otse) oma ettevõtete tööd, mille maksumus arvestatakse riigipoolse panusena ESS teaduskeskusesse. Kui näete oma firmal potentsiaali osaleda mõnes Eesti ülikoolide veetavas in-kind projektis või tahate ise registreerida uut in-kind projekti, võtke ühendust Eesti tööstuskontaktametniku (ILO-ga) nt aadressil ott.rebane[at]ut.ee .

Lõppenud hangete nimekiri:

2023 juuli: neutronkimbu chopperi hange.

2023 juuni: Betoonvarjestus-elementide hange ESS kiirendile.

2023 mai: solenoidmagnetite hange.

2023 aprill: heeliumipaakide hange, ülijuhtmagnetite hange.

2022 detsember: elektrikaupade veebipoodide raamhange.

2022 oktoober: heeliumi tsirkulaatori hange, sildtalade klambrite/juhikute ja koostude tootmine, 16 vertikaalse aktuaatori hange.

2022 september: kiirete switchide hange.

2022 juuli: roostevaba torustiku ja paigalduse hange, tõsteteenuste raamhange, ühise radiatsioonvarjestuse hange..

2022 juuni: laborimööbli raamhange.

2022 mai: elektroonikakomponentide kataloog-pakkumise raamhange, neutronjaamade vesijahutussüsteemide hange, ICS integratsiooniteenuste raamhange.

2022 aprill: infiniband switchide hange, 2 sildkraana hange.

2022 märts: koristusteenuse raamhange.

2022 veebruar: ESTIA eksperimendikoopa ja keskmise seina lahenduse hange, raamhange individuaalsetele gaasidetektoritele, NMX eksperimendijaama robootikasüsteemide hange.

2022 jaanuar: varukoopiate lahenduse hange.

2021 august: neutronakende hange.

2021 juuli: Radiatsioonimonitooringu raamhange ESS pindalal, ODIN eksperimendi T0 ajastava pöörleva neutronkatiku (chopper) ehitus, test-kiirekanali koopa ehitus, NMX robotsüsteemide turu-uuring.

2021 juuni: Siltide ja markeeringute raamhange.

2021 aprill: valguskatikute raamide hange, 2021-26 tarkvara arenduse raamhange.

2021 märts: tehnilise konsultatsiooni raamhange, ESS jäätmekäitluse raamhange järgmiseks 5ks aastaks, 5-teljelise CNC pingi hange koos EDM seadme hankega, vedela lämmastiku ja lämmastikupaakide hange.

2021 veebruar: Heimdal eksperimendipunkri koostamise hange.

2020 detsember: impulsstoiteallikate hange kõrg-beeta klüstronitele, boor-10-ga rikastatud boorkarbiidi tootmise raamhange.

2020 november: Freia ja Loki kontrollruumide hange, suure jõudlusega arvutussõlmete hange ESS andmehalduskeskusesse, virtuaalmasinate hange ESS andmehalduskeskusesse, audio-video lahenduste hange ESS koosolekuruumidesse.

2020 oktoober: turu-uuring ohtlike kaupade ohutuse nõuandjale, serverite raamhange, ehituse raamhange.

2020 august: inspektsiooniteenuste raamhange, minikraanade ja mobiilsete kõrgendatud tööplatvormide rendi hange.

2020 juuli: mööbli hange ESS-i kämpusesse, voolujaotusseadmete hange, raamhange voolikutele, toitlustusteenuse hange, andmesalvestuslahenduse hange, aatriumi audio-video hange, aerosooli proovivõtuseadmete hange.

2020 juuni: varugeneraatorite diisli hange, printimisteenuse hange.

2020 mai: NMX instrumendi kontrollruumi hange, juhtimiskoolituse hange, neutronpordi pistiku hange, neutronvoo “hakkija” turu-uuring.

2020 aprill: kahe virtuaalmasina riistvara hange, 24 võimsa arvutussõlme hange, turvasüsteemide täislahenduse hange.

2020 märts: käte ja jalgade radioaktiivse saaste monitoorimissüsteemi hange, ODIN eksperimendikoopa hange, turva- ja läbipääsusüsteemide IT-lahenduse hange, elektrisüsteemide opereerimise ja hoolduse teenuse hange.

2020 veebruar: NMX instrumendi punkriühenduse optika ja mehaanika hange, läbipääsusüsteemide hange, kolimisteenuse raamhange, logistikateenuse hange.

2020 jaanuar: roomikkraana hange, kahveltõstukite rendi raamhange.

2019 detsember: sisemise varjestuse viienda osa hange.

2019 november: 2020-23 finantsauditite hange, sisemise radiatsioonvarjestuse 4. osa, 130m vaakum-kaitseümbrise hange neutronite lainejuhile.

2019 oktoober: magnetite kaablite hange, betoonist varjestusplokkide hange, minikraana hange, eemaltjuhitav vaakumtoru klamberliitmiku hange.

2019 september: BEER instrumendi neutronoptika, ICS 5 serveri hange, Bifrost eksperimendijaama “koopa” ehitus, tööstusgaaside raamhange.

2019 august: Spoke krüomoodulite kärude hange, CSPEC väljaviik neutronoptikaga, ühine disain radiatsioonvarjestuseplokkidele neutroninstrumentide ümber, 352MHz klüstronite hange.

2019 juuli: radiatsioonväravate hange.

2019 juuni: uue põlvkonna tulemüüri hange.

2019 mai: seerialkonverterite raamhange, raamhange PLM/PDM/EAM/CAE and CAD konsultatsiooniteenustele, NMX eksperimendijaama varjestusruumi hange.

2019 aprill: sihtmärgi monoliidi makett, tehniliste konsultantide hange, turu-uuring kiirekanali kohalikule andmesalvestusele, vaakumtorude hange prootonkiire triivimise ruumi, raamhange siltidele ning nende printeritele, krüogeense torustiku hange, 20-tonniste terasest uste hange.

2019 märts: CSPEC neutronoptika hange, sihtmärgi sisemise metallvarjestuse hanke 3. osa, pliivarjestus vesijahutusele.

2019 veebruar: alumiiniumist põhjaplaatide hange, monoliidi sisemise varjestuse teise osa hange, elliptiliste krüomoodulite mehaanilise toe hange.

2019 jaanuar: turbomolekulaarpumpade hange, ESS kämpuse sisedisaini hange.

2018 november: Bränditurunduse ja väliskommunikatsiooni-agentuuri raamhange.

2018 oktoober: ERP süsteemi toetuse raamhange, mobiilsete laosüsteemide hange (katkestatud), veepuhastussüsteemide kraanide hange, 550 tonni süsinikterase hange, 150kW serveriruumi loomise hange.

2018 september: eelkvalifitseerimine eelarvesüsteemi hankele, metallkappide/-karpide hange, roostevaba terasmaterjali tarne neutronkiire väljatoomise süsteemidele, ilmajaama masti hange.

2018 august: suure võimsusega raadiosagedusliku tsirkulaatori hange, 352MHz suure võimsusega raadiosageduselike koormuste hange, sihtmärgi monoliidi sees olevate avade koostude hange, elektripaigaldiste raamhange, tõsteteenuste raamhange, sihtmärgi sisemise varjestuse hanke esimene osa.

2018 juuli: sihtmärgi punkri disaini sisendi, tootmise ja ehituse hange; sihtmärgi radiatsiooni varjestuse välis- ja keskosade disain ja tootmise ettevalmistamine.

2018 juuni: sihtmärgi monoliidi läbiviikude alusplaatide hange, digitaalsete ukselukkude raamhange, 20-tonniste betoonuste hange.

2018 mai: DTL töötoa kliimaseadme ja ümbrise hange, vesijahutussüsteemi hange kiirendi 2. katsestendile.

2018 aprill: ajutiste hoonete hange, audio-video lahendused konverentsiruumidesse.

2018 märts: maa-aluse terasvarjestuse ning tugede hange, õppe juhtimissüsteemi hange, mikro-TCA turukonsultatsioon.

2018 veebruar: primaarse vesijahutuse varjestuse turu-uuring, palkade ja reisikulude raamatupidamise allhankimise läbirääkimistega hange.

2018 jaanuar: ajutiste admin töötajate tööjõurendi eelkvalifitseerimine boor-10-ga rikastatud boorkarbiid pinnakatte pihustamine.

2017 detsember: palkade ja reisikulude raamatupidamise allhankimise turu-uuring, krüojaamade katkematute toiteallikate paigalduse hange, sihtmärgi välise varjestuse turu-uuring, UPSide hange krüojaamadesse, radiatsiooni- ja keskkonnamonitooringu seadmete turu-uuring.

2017 november: büroomööbli raamhange, kolimisteenuse raamhange, sildkraanade turu-uuring NMX eksperimendiruumi, sihtmärgi punkri projekti eelkvalifitseerimine.

2017 oktoober: sildkraanade hange (2tk), ioonvahetite hange (6 tk).

2017 september: turbomolekulaarpumpade turu-uuring, turu-uuring neutronkiirguse väljasuunamise süsteemi (ja alamsüsteemide) kohta.

2017 august: hange radiolüüsi-saaduste neutraliseerimise süsteemile, hange heeliumi puhastamise süsteemile.

2017 juuli: laotelkide hange, arvutuskeskuse riistvara hange, ioonide allika hoone elektrisüsteemide paigalduse hange, T0 kiirete neutronite blokeerimise süsteem (T0 chopper), turu-uuring ESS sihtmärgi avauste paketi kohta, hinnainfo päring neutronhajumissüsteemide raske katiku kohta.

2017 juuni: HDPE ja terasest alamkoostude tarne turu-uuring, klüstronite fokuseerimise ja kütteniidi toiteallikate raamhange, madala radiatsioonifooniga alumiiniumi turu-uuring, turu-uuring sihtmärgi juurde käiva sisemise radiatsioonivarjestuse komponentide kohta, suurte raadiosageduslike võimendite hange, piiratud osalejatega hankemenetlus ESS-i ülikoolilinnaku disainiks ja ehituseks (osalejate eelkvalifitseerimine).

2017 mai: radiatsioonimonitoride turu-uuring, jahutussüsteem katsestendile, andmesidekaablite hange, turu-uuring UPS-ide hankeks, radiatsiooni varjestavad kohalikud transpordimahutid – eelkvalifitseerimine..

2017 aprill: klüstronite modulaatorite hange, kiirendi jahutusvee-torustiku, juhtmestiku ning maanduse hange, HDPE + B turuuuring; eeltoodetud betoonplokkide hange; turu-uuring terasest varjestusplaatide kohta sihtmärgi punkri ümber.

2017 märts: hapnikuvaeguse ohusüsteemide hange, kiirendi jahutusvee süsteemide hange, kiirekanali monitoorimise elementide hange.

2017 veebruar: kõrgepingetakistite hange, vaakumkomponentide ühis-hange.

2017 jaanuar: heeliumi raamhange, lämmastiku raamhange, klüstronite hange.

2016 detsember: elektroonika-integreerimise teenuste raamhange, 19-tolliste seadme-püstakute/kappide hange, elektriseadmete hange.

2016 oktoober: läbirääkimistega hankemenetlus jahutussüsteemi loomiseks, laborivarustuse kataloog-stiilis raamhange.

2016 september: embedded süsteemide eksperdid, lisa-varjestuse hange, uurimistoetuste/grantide ekspertide otsimine.

2016 juuli: roostevabast veemahutite hange sihtmärgi äravoolu- ja jahutussüsteemile.

2016 juuni: auditeerimisteenuse hanke taaskäivitamine.

2016 mai: boor-10-ga rikastatud pindade valmistamine, ühendustorude tegemine läbi radioatsioonikindlate väga paksude betoonseinte, pliist valatud radiatsioonivarjestuse plokid.

2016 aprill: auditeerimisteenuse hange, inspekteerimisteenuse hanke teine (piiratud) voor.

2016 märts: tehniliste konsultantide hange.

2016 veebruar: ICS tarkvara arendamise raamhange, krüogeense torustiku koostamise hange.

2016 jaanuar: P&ID tarkvara hange.

2015 detsember: inspekteerimisteenuste hange, turu-uuringud mahutite osas ja jahutussüsteemide osas, bürootarvete raamhange.

2015 november: ümberkolimise teenus Rootsi ja Taanisse. Suletud.

2015 oktoober: 3D laserskänneri ja interferomeetrilise laser-jälgimisseadme hanked, ümberasumise teenus Rootsi ja Taanisse. Suletud.

2015 september: sihtmärgi juurde käiva neutron-aeglusti heelium-jahutussüsteemi hange. Lõppenud.

2015 august: 10boor-karbiidi substraatide hange – lõppenud, ärianalüüsi lahenduse hange – lõppenud.

2015 juuli: sihtmärgi hoone lume- ja tuuletestide hange – lõppenud, klüstroni HV õlipaagi kokkupaneku hange – lõppenud, büroomööbli hange – lõppenud, kommunikatsiooniteenuste hange.

2015 juuni: EPIKOTE turu-uuring – lõppenud, vedela heeliumi jahutussüsteemi hange – lõppenud – ja reisiteenuste hange – lõppenud.

2015 juuni: ajutiste kontorihoonete ehituse hange ESS Lundi ehitusplatsile. Lõppenud.

2015 mai: IT-seadmete hange. Lõppenud.

2015 aprill: 1500kWp@704MHz raadiosageduslike tsirkulaatorite ja koormuste hange. Suletud.

2015 märts: avatud hange keskkonnamõju hindamiseks: operatiivses staadiumis töötava ESS-i radiatsioonidoos õhku, pinnavette ja reovette. Avatud ka raamhange logistikateenuse pakkumiseks. Suletud.

2015 veebruar: avatud hanked Catia V6 programmi eksperdi teenuste osutamiseks, elektroonika-CAD tarkvara tarnimisele, tööstuslikele seadmete ja tarkvarale ning logistikateenuste ostmiseks. Suletud.

2014 november: avatud hanked laboriseadmete ostuks, elektroonika CAD programmi raamlepinguks ja kiirendi heelium-jahutuse jaama loomiseks. Samuti masinate ja personali ohutussüsteemide elektroonika ning EPICS elektroonika hange. Suletud.

2014 oktoober: tulevased hanked (juhtimisautomaatika elektroonika, kontorimööbel) on nüüd jõudnud ESS-i kodulehele.

2014 oktoober: hange konsultatsiooniteenusele, mis seondub Enovia/Catia Developer tarkvaraga. Suletud.

2014 september: avatud hanke EPICS infrastruktuuril põhineva juhtimissüsteemi loomiseks (ESS Ref.-no.: OCT-2014-140101001-001). Suletud.

2014 august: avatud hange 704MHz 1.5MW klüstroni prototüübi loomiseks (ESS Ref.-nr.: OCT-2014-110800001-001, EL teate nr.: 2014/S 153-274618). Suletud.

2014 juuni: avatud on kutse hankel osalemiseks, mille eesmärk on ülimadal-temperatuurse heeliumil põhineva jahutussüsteemi kavandamine ja ehitus ESS kiirendi osa tarbeks. Suletud.

2014 juuni: ESS ootab hinnapakkumisi kõrgtemperatuurse heelium-jahutuse lahenduse (3d disain) loomiseks. Suletud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga