Projektid

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) perioodi 2014-2020 projekt

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo

“European Spallation Source ERIC instrumentide kavandamine, projekteerimine ja ehitamine ning rakendamine teaduslikeks uuringuteks (ESSource)”

2015 – 2022 ESSource II

Meede: Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes
Meetme tegevus: Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel
Projekti periood: 01.09.2015 – 31.08.2022
Projekti eelarve: 3 157 894,74 eurot, sh toetus 3 000 000 eurot
Projekti lühikokkuvõte: European Spallation Source (edaspidi ESS, eesti keeles Euroopa Neutronkiirguse Allikas) on maailma kõige võimsam teadusotstarbeline neutronmõõtmisi teostav teaduskeskus, mis rajatakse Lundi Rootsis aastaks 2025. Eesti Vabariik on aastast 2015 ametlikult ESS-i täisliige ning on sellega võtnud kohustuse katta 0.25% ESS-i ehituse kuludest – kokku 1.843 miljardit eurot, millest Eesti katab ~4,6M€. ESSource projekt jätkab Eesti loodus- ja tehnikateadlaste ning ettevõtete jätkusuutliku ja kasuliku osaluse loomist selles tuleviku materjaliteaduse lipulaevas ESS.
Projekti eesmärk ja tulemused:
ERF-i-poolt toetatava ESSource projekti eesmärk on katta suur osa Eesti mitterahalisest panusest erinevate teadusgruppide tööna. Eesti teadusgrupid võtavad ESSource projekti abil intensiivselt osa väga erinevatest ülesannetest teaduskeskuse ESS loomisel: tulemuseks on olulised panused alates neutronmõõtmise keskkondade konstrueerimisest ja ESS küberturbe organiseerimisest kuni ESS keskuse juhtelektroonika loomiseni. Lühikirjeldused sõlmitud kaudse panuse projektidest, mida rahastatakse ESSource projekti raames, leiate all-olevast tabelist ja esss.se lehelt. Lisaks on projektil oluline roll jätkata teadlikkuse tõstmist neutronmõõtmiste kohta tulevasele kasutajaskonnale Eestis, et sellest saaks pikemas perspektiivis tõusta reaalset kasu nii kohalikule teadusele kui majandusele.

Allpool on nimekiri Eesti in-kind ehk kaudse panuse lepingutest ESS-iga.

Info on viimati uuendatud 13.01.2021.

Jrk Projekti objekt (ligikaudne tõlge) Täitja ESS divisjon in-kind panus

Staatus
1. Pump-probe laser-ergastus-süsteem neutronmõõtmisteks TÜ FI (Pieper) NSS 196k€

Teostatud
2. IOT kõrgepingemodulaatori prototüüp TTÜ Elektrotehnika (Vinnikov) ACC 50k€

Teostatud
3. Kindakapid radioaktiivse materjaliga töötamiseks TÜ KI (Palm) NSS 70k€

Sõlmitud
4. EtherCAT elektroonikamoodulid TTÜ ELIN (Koel) ICS 564k€

Üleandmisel
5. Pump-probe jätkuprojekt paigalduseks TÜ FI (Pieper) NSS 91k€

Sõlmitud
6. Küberturbe projekt TTÜ IT (Kull) ICS 108k€

Teostatud
7. Kõrgrõhu ja kõrgtemperatuurse gaasiadsorptsiooni mõõtesüsteem TÜ KI (Palm) NSS 400k€ Sõlmitud
8. FPGA IOC arendus TTÜ ELIN (Koel) ICS 450k€ Sõlmitud
9. Peatatav läbivoolu mõõtesüsteem SANS instrumenti TÜ FI (Pieper) NSS 120k€ Sõlmitud
10. Niiskuskamber SANS instrumenti TÜ FI (Pieper) ICS 120k€ Sõlmitud
11. FLUCO SULF gaasiprotsesside kontrollsüsteemid TÜ KI (Palm) NSS 40k€ Sõlmitud
12. Ajasüsteemi komponendid TTÜ ELIN (Koel) ICS 515k€ Üleandmisel
13. FPGA IOC jätkutööd TTÜ ELIN (Koel) NSS 112€ Sõlmitud
14. NMX instrumendi elektroonika TTÜ ELIN (Koel) NSS 90k€ Sõlmitud
15. FLUCO SULF elektrokeemilised rakud neutronmõõtmisteks TÜ KI (Palm) NSS 86k€ Sõlmitud
Kokku: 3012k€