Betoonvarjestus-elementide hange ESS kiirendile

ESS-is oli avatud 18nda augustini 2023 hange betoonist radiatsioonvarjestuse elementide tootmiseks. Hankevõitja peab tarnima 165 betoonplokki koguruumalaga 87 kuupmeetrit, kogumassiga 284 tonni ning tihedusega 2.4 tonni kuupmeetri kohta või 3.8 tonni kuupmeetri kohta. Kõik betoonplokid peavad olema kuubikujulised ning olema varustatud kinnitustega tõstmiseks ning liigutamiseks.

Solenoidmagnetite hange (4tk)

Osana neljanda test-stendi projektist konstrueeritakse ioon-allika test stend, mis sisaldab madal-energia kiirt ning diagnostika mahutit.
Käesoleva hanke eesmärgiks on osta 4 solenoidmagnetit, millesse on integreeritud juhtimismagnetid horisontaalse ja vertikaalse telje jaoks. Hankedokumentide esitamise kuupäev oli 19. juuni 2023.

Ülijuhtmagneti hange

ESS-is oli mais 2023 avatud hange ülijuhtmagneti tootmiseks. Magnetit kasutatakse erinevate teaduslike eksperimentide korraldamiseks suure magnetväljaga neutronhajumiseksperimentide juures, eriti vertikaalse proovi reflektomeetris ESTIA ning SANS difraktomeetrites LOKI ja SKADI.

Elektrikaupade veebipoodide raamhange

ESS soovib sõlmida raamhanke kuni 5 elektrikaupade veebipoega. Raamhanke kehtivusperiood on kuni 5 aastat. Veebipoes võiks olla saadaval erinevaid elektrikaupasid, nagu näiteks elektrikapid, kastid, lisatarvikud, kaabli läbiviigud, kaabliradade tarvikud, toite ja signaalikaablid, maandustarvikud, ühendused, surunupud ja valikulülitid, indikaatortuled ja akustilised häireseadmed, toiteallikad, releed ja kontaktorid, mootori juhtimisseadmed (mootori starterid, ülekoormuskaitse ja pehmekäivitused), pneumaatika, elektroonilised seadmed (signaalimuundajad, saatjad ja tõkked), sagedusmuundurid, elektroonilised kaitsmed/ülekoormuskaitseseadmed,k aitselülitid, miniatuursed kaitselülitid ja kaitsmed, jääkvooluseadmed, UPS-süsteemid. Hankest osavõtja peaks pakkuma lühikesi tarneaegasid ja head saadavust, et vähendada ESS-i vajadust omada laovarusid.