Kolimisteenuse raamhange

ESS-is oli avatud raamhange (tähtaeg oli 17. märts 2020), millega otsiti kolimisteenuse pakkujat, kes (lot 1) ESS rahvusvaheliste töötajakandidaatide kolimise Lundi korraldaks ning (lot 2) kes ESS töötajate isiklike majapidamiste rahvusvahelist kolimise ESS-i nimelt korraldaks.

Logistikateenuste hange

ESS-is oli avatud 16. märtsini 2020 hange logistikateenuste pakkumiseks järgnevateks aastateks. Hange hõlmas:
• Transporditeenuse korraldamist, sh riskijuhtimist
• Ladude haldamist nii Lundis ESS ehitusobjektil kui teistes kohtades
• Väliskaubandust ja tolliga vastavuses opereerimist
• Logistikakonsultatsioone (IT, protsessijuhtimine, logistika väljatöötamine)
• Juhendamist käibemaksu, kindlustuse ja incoterm’ide osas
• ESS tarnijatele ning mitte-rahalise panusega partneritele toe pakkumine
• Allhankijate valimist, hankimist, juhtimist ning koordineerimist.
Ettevõte peaks kasutama Infor EAM või sarnast süsteemi.

Radiatsioonvarjestuse viienda osa hange

ESS-is oli 13. veebruarini 2020 avatud hange põhiliselt sihtmärgi ümber paikneva terasest varjestuse tootmiseks, kvaliteedikontrolliks ning Lundi kohaletoimetamiseks. Materjal, millest varjestusplokid tuleb välja töödelda, oli ESS-is juba olemas. Tootjalt oodati ka disainisisendit tootmisjoonistele ning tootmis- ja inspekteerimisplaane.

Suurte teaduskeskuste ja ettevõtete koostöö foorum tuleb taas

2020. aasta 6.-9. oktoobril tuleb järjekordne suurte teaduskeskuste ja ettevõtete koostöö foorum (Big Science Business Forum). Eelmisel aastal rohkem kui 500 osalejaga edukas kohtumine tuleb seekord Lõuna-Hispaanias Granadas. Suurtest teaduskeskustest on esindatud CERN, ESA, ESS, ITER, EMBL, ESO, Euroopa XFEL, SKA jt, kellega osalevate ettevõtete esindajatel on võimalik otsekontakte leida.

130m vaakum-kaitseümbrise hange neutronite lainejuhile (CSPEC OBGH)

ESS-is oli avatud hange (13. jaanuarini 2019), millega otsiti tarnijat 130m vaakum-kaitseümbrisele neutronjuhi ümber, mille täpsustatud disain, tootmine, katsetamine ja transport kuuluvad hankesse. Ümbris tuli teha 4 meetri pikkustest alumiiniumist vaakumtorudest 200 ja 250mm läbimõõduga. Torude vahel peavad olema roostevabast terasest lõõtsad ning keskel aknad jälgimiseks, samuti täppispaigalduse flantsid neutronoptika jaoks.