Tehnilise konsultatsiooni hange ehituse ja konstrueerimise teenustele

ESS-is oli avatud 2. maini 2019 kestnud hange tehniliste konsultantide leidmiseks. Töö seisnes konstruktsiooniliste lahenduste väljamõtlemisest, vastavate uurimuste läbiviimisest, arvutustest ning erinevatel teemadel nõu andmisest. Lepingulisest teenusest oodatakse võimalikult efektiivsete, ajakohaste, seadusandlike tehniliste nõuetega kooskõlaliste tehniliste lahenduste väljamõtlemist. Konsultatsiooniteenus peab hõlmama kogu disainiprotsessi, alates eeluuringutest kuni lõppjoonisteni pärast ehitust. Tööd saab suures osas teha konsultandi enda kodukontoris, aga mõnikord võib olla vajadus ka ESS-is käia kohtumistel ning asukohtade ülevaatustel. Ühtlasi peab jälgima konfliktseid olukordi teiste tehniliste disainilahendustega ESS-is. Hange puudutab: arhitektuurseid lahendusi, struktuurseid lahendusi, maaparandustöid, installeerisi, BIM mudelit, ehitust ning rajatise juhtimist.

Sihtmärgi monoliidi makett ja katsetamise alus

ESS-is oli avatud 5nda maini 2019 kestnud hange sihtmärgi monoliidi maketi disainiks ning tootmiseks. See makett on planeeritud kui mehaaniline katsetamiseks mõeldud struktuur, mida hakatakse kasutama ESS-i komponentide vastuvõtmisel, operaatorite väljaõpetamise ning komponentide integraalsel koostestimisel. Maketti kasutatakse komponentide kohapealseks kontrolliks enne reaalset paigaldust lähedal-asuvasse päris-süsteemi.

Sihtmärgi sisemise metallvarjestuse hanke 3. osa

ESS hankis sihtmärgi sisevarjestuse 3ndaks osaks ligi 650 tonni roostevabast terasest suuregabariidiliste komponentide disaini, mehaanilise töötluse ning paigalduse. Töödeldavad plokid pidid tulema ESS-ilt ning suur osa vajaminevast metallitöötlusest on eelspetsifitseeritud. Kihiliselt paigaldatavatel plaatidel on planeeritud aktiivjahutuse süsteem ning need on saavad üksteise külge poltidega olema kinnitatud järgnevaks 40ks aastaks, kuni neutronallikas oma töö lõpetab. Hanke tähtaeg oli 23. aprill 2019.

Kommunikatsiooniteenuste raamhange ESS-is

ESSis oli avatud raamhange märtsi lõpuni 2019, et leida kommunikatsiooniagentuuri, kes toetaks ESS-i visiooni – “Ehitada ja töös hoida maailma kõige võimsamat neutronkiirguse allikat, mis võimaldab teaduslikke läbimurdeid materjaliteaduses, energeetikas, tervishoius ning keskkonnatehnoloogias, adresseerides paljusid kaasaegse ühiskonna ees seisvaid väljakutseid” – muutmist kommunikatsioonistrateegiaks, millel on kindlaksmääratud narratiiv ja identiteet ning mis selgesti positsioneerub hinnatud, atraktiivse ja usaldusväärse uurimisasutusena kõikide huvipoolte silmis. Ülesanne hõlmab ka ESS-i kommunikatsioonistrateegia loomist ning rakendamist kõikides ESS-iga seotud kommunikatsiooni-ökosüsteemides, s.h. digitaalne ning sotsiaalmeedia, aga ka majasisene digitaalne ja füüsiline kommunikatsioon rõhuasetusega digitaalsel.

Sihtmärgi monoliidi sisemise varjestuse hanke teine osa

ESS-is oli avatud 16nda aprillini 2019 hange, mille raames hangitakse veel sihtmärgi monoliidi sisemise radiatsioonivarjestuse osi. Leping hõlmab tootmisjooniste ja plaanide kooskõlastamist, aga ka reaalset tootmist, keevitamist, inspekteerimist ning plokkide kohaletoimetamise Lundi ESS-i ehitusele. Ka plokkide disain ning nende tõstmise elektriline masinavärk kuuluvad selle hanke alla.