Veepuhastussüsteemide klappide/kraanide hange

ESS hankis suurusjärgus 50 (+varuosad) erinevat kõrgekvaliteedilist pneuma-aktuaatorite ja kaugjuhitavat eriotstarbelist (on-off, kontroll, vooluhulga juhtimine) klappi, mis pidid olema roostevabast terasest 1.4404. Klapid läksid kasutusse süsteemide juures, mis jahutusvett radioaktiivsetest ioonidest puhastavad. Hanke tähtaeg oli 29. oktoober 2018.

Roostevaba terase hange

ESS otsis neutronkiire väljatoomise süsteemidele (korgid jms) umbes 300 tonni koobaltivaba roostevaba terase tarnijat (materjal 1.4404 või 1.4306). Ranged kvaliteedinõuded jms oli kirjeldatud hankedokumentides. Hanke tähtaeg oli 9. oktoober.

Raamhange elektripaigalduse teenusteks ESS-is

Euroopa Neutronkiirguse Allikas viis läbi raamhanke, et leida parimat pakkujat elektrilise taristu paigaldamiseks. Hange hõlmab elektrisüsteeme, juhtimissüsteeme ja mõõteinstrumente. Vajaminevad teenused võivad hõlmata erinevaid paigalduse aspekte, alates disainist kuni süsteemide käikulaskmiseni ning dokumenteerimiseni. Seonduvad ESS-i osad: kiirendi, sihtmärk, neutronhajumissüsteemid ja integreeritud kontrollsüsteemid. Hanke tähtaeg oli 28. september 2018.

352MHz suure võimsusega raadiosageduslike koormuste hange

Euroopa Neutronkiirguse Allikas oli avanud 17. septembrini kestnud hanke, mille raames oleks olnud vaja neile tarnida kaks 1.5MWp raadiosageduslikku koormust ning kaks 3MWp raadiosageduslikku koormust (täis- ja poolkõrgusega WR2300 lainejuhid koos koormustega ning juhtimiselektroonika ning kaabeldusega), millega hakatakse katsetama ESS-i raadiosageduslikke seadmeid ESS kiirendi osas täie võimsuse juures. Hange hõlmab selliste pika oodatava elueaga seadmete disaini, tootmist ning tehasekatsetusi.

Tõsteteenuste raamhange

ESS viis läbi hanke tõsteseadmete teenuslepingu sõlmimiseks. Hange oli avatud 28. septembrini.

Kõik seonduvad tööd tuleb teha Rootsis Skånes, enamasti ESS-i ehitusplatsil Lundis. Euroopa Neutronkiirguse Allikal on oma meeskond, kes tõstmisoperatsioonidega tegeleb, aga siinkohal hangitavat lepingut kasutataks, kui oma jõududest jääb väheks. Hange hõlmab nii raskete objektide tõstmist, kui mobiilsete kraanade kasutamist. On nii lihtsamaid tõstmisi kui hoolikat eeltööd vajavaid väga keerulisi tõsteoperatsioone, mida kõike tehakse koostöös ESS-iga ning ESS-i juhtimisel. ESS hindab, et lepingu täitmise ajal on vaja tõstmisteenuseid ning vastava kompetentsiga inimesi regulaarselt vaja.

Sihtmärgi monoliidi avaus-plokkide hange

ESS on avanud hanke 42 süsinik-rauast koostu tarneks. Iga koost on avaus sihtmärgi (mitmetonnine volframketas) monoliitstruktuuri sees, mis laseb neutroneid suunata mõõteinstrumentide suunas ning samas hoiab sihtmärgi ümber olevat ainet ning atmosfääri välja tulemast. Iga avause/pordi sees on vaakumit sisaldab õõnsus. Ühtlasi kannavad need plokid mingi osa kogu monoliidi struktuursest tugevusest. Hanke tähtaeg oli 16. september 2018.