Tõsteteenuste raamhange

ESS viis läbi hanke tõsteseadmete teenuslepingu sõlmimiseks. Hange oli avatud 28. septembrini.

Kõik seonduvad tööd tuleb teha Rootsis Skånes, enamasti ESS-i ehitusplatsil Lundis. Euroopa Neutronkiirguse Allikal on oma meeskond, kes tõstmisoperatsioonidega tegeleb, aga siinkohal hangitavat lepingut kasutataks, kui oma jõududest jääb väheks. Hange hõlmab nii raskete objektide tõstmist, kui mobiilsete kraanade kasutamist. On nii lihtsamaid tõstmisi kui hoolikat eeltööd vajavaid väga keerulisi tõsteoperatsioone, mida kõike tehakse koostöös ESS-iga ning ESS-i juhtimisel. ESS hindab, et lepingu täitmise ajal on vaja tõstmisteenuseid ning vastava kompetentsiga inimesi regulaarselt vaja.

Sihtmärgi monoliidi avaus-plokkide hange

ESS on avanud hanke 42 süsinik-rauast koostu tarneks. Iga koost on avaus sihtmärgi (mitmetonnine volframketas) monoliitstruktuuri sees, mis laseb neutroneid suunata mõõteinstrumentide suunas ning samas hoiab sihtmärgi ümber olevat ainet ning atmosfääri välja tulemast. Iga avause/pordi sees on vaakumit sisaldab õõnsus. Ühtlasi kannavad need plokid mingi osa kogu monoliidi struktuursest tugevusest. Hanke tähtaeg oli 16. september 2018.

Sihtmärgi monoliitstruktuuri läbiviikude alusplaatide hange

ESS hangib eriterasest mitmetonnised alusplaadid koos lisadega ühelt tarnijalt. Kõik joonised, pinnakvaliteet, tõstmisaukude asukohad, paigaldusaugud, komponentide nimekirjad, joonised ja täpne hankeinfo oli kättesaadav vastavast portaalist. Hanke tähtaeg oli 9. juuli 2018.

Sihtmärgi monoliitstruktuuri läbiviikude alusplaat koosneb 12-st segmendist/sektorist ja selle (tootmis)tolerantsid mängivad olulist osa, et tulevikus saada õiget justeeringut (osakest kimbu asukoht) ESS-i mõõteinstrumentidele.

Radiatsiooni varjestavate transpordimahutite eelkvalifitseerimishange

ESS otsis 6nda augustini 2018 kestnud eelkvalifitseerimise vooru raames ettevõtteid, kes suudaks toota rohkem kui 6 meetrise lineaarmõõduga mahuteid, milles suure radiatiivsusega sihtmärgi osi saaks autonoomselt tõsta sihtmärgi ruumist hoiuruumi. Vaja oli disainida ja toota transpordimahuteid nii sihtmärgi ümber paiknevate monoliitsete varjestusplokkide, sihtmärgi enda, kiirgust läbilaskvate akende jne transpordiks. Lisaks oli vaja nii kõik katted kui kinnitused, lisavarjestus töötajate ohutuseks jne. Eelkvalifitseerimisvoor on suletud.

Vesijahutussüsteemi hange kiirendi 2. katsestendile

Euroopa Neutronkiirguse Allikas otsis parimat pakkujat kiirendi teisele katsestendile vesijahutussüsteemi disainimiseks, ehituseks ning kohaletoimetamiseks Lundi. Kasutatavate materjalide valik, töörõhud, temperatuurid, soovitatavad komponentide tootjad, kvaliteediprotseduurid jne olid kindlaks määratud hankedokumentides. Hanke tähtaeg oli 25. juuli 2018.

Kiirendi teist katsestendi hakatakse kasutama, et teha partnerite poolt Lundi saadetavatele seadmetele (seeriatoodetavad krüomoodulid – elliptilised õõnes-resonaatorid) kohapealsed vastuvõtmise testid. Teine katsestend koosneb peamiselt radiatsiooni varjestamiseks mõeldud punkrist, krüojaamast ning raadiosageduslike elementide toiteallikatest. Katsestent võimaldab paralleelset mitmel krüomoodulil teha krüogeenseid katseid täisvõimsusel ning õigetel töötemperatuuridel. Taolise stendi vajalik osa on vesijahutussüsteem, mis deioniseeritud vee tavahoonete liitepunktist lõppkasutusele toimetab.