Sihtmärgi sisemise metallvarjestuse hanke 3. osa

ESS hankis sihtmärgi sisevarjestuse 3ndaks osaks ligi 650 tonni roostevabast terasest suuregabariidiliste komponentide disaini, mehaanilise töötluse ning paigalduse. Töödeldavad plokid pidid tulema ESS-ilt ning suur osa vajaminevast metallitöötlusest on eelspetsifitseeritud. Kihiliselt paigaldatavatel plaatidel on planeeritud aktiivjahutuse süsteem ning need on saavad üksteise külge poltidega olema kinnitatud järgnevaks 40ks aastaks, kuni neutronallikas oma töö lõpetab. Hanke tähtaeg oli 23. aprill 2019.

Kommunikatsiooniteenuste raamhange ESS-is

ESSis oli avatud raamhange märtsi lõpuni 2019, et leida kommunikatsiooniagentuuri, kes toetaks ESS-i visiooni – “Ehitada ja töös hoida maailma kõige võimsamat neutronkiirguse allikat, mis võimaldab teaduslikke läbimurdeid materjaliteaduses, energeetikas, tervishoius ning keskkonnatehnoloogias, adresseerides paljusid kaasaegse ühiskonna ees seisvaid väljakutseid” – muutmist kommunikatsioonistrateegiaks, millel on kindlaksmääratud narratiiv ja identiteet ning mis selgesti positsioneerub hinnatud, atraktiivse ja usaldusväärse uurimisasutusena kõikide huvipoolte silmis. Ülesanne hõlmab ka ESS-i kommunikatsioonistrateegia loomist ning rakendamist kõikides ESS-iga seotud kommunikatsiooni-ökosüsteemides, s.h. digitaalne ning sotsiaalmeedia, aga ka majasisene digitaalne ja füüsiline kommunikatsioon rõhuasetusega digitaalsel.

Sihtmärgi monoliidi sisemise varjestuse hanke teine osa

ESS-is oli avatud 16nda aprillini 2019 hange, mille raames hangitakse veel sihtmärgi monoliidi sisemise radiatsioonivarjestuse osi. Leping hõlmab tootmisjooniste ja plaanide kooskõlastamist, aga ka reaalset tootmist, keevitamist, inspekteerimist ning plokkide kohaletoimetamise Lundi ESS-i ehitusele. Ka plokkide disain ning nende tõstmise elektriline masinavärk kuuluvad selle hanke alla.

Põhjaplaatide hange

ESSis oli avatud hange 5000 ja 6000 seeria alumiiniumist sadakonna suure põhjaplaadi tarneks (~45mm paksusega vastavalt nende poolt etteantud joonistele). Esimeste komponentide tarne ESS asukohta Lundis peab algama juba 2019. aasta novembris. Hanke tähtaeg oli 28. veebruar 2018.

ESS kämpuse sisekujunduse hange

ESSis oli avatud 28. jaanuarini hange, mis puudutas kolme kämpusehoone (kontorihoone 12000m2, labor 5700m2 ja peasissepääsuhoone 470m2) sisedisaini loomingulist lahendust, mis arvestab juba valitud arhitektuurilahendust, piiratud eelarvet ning ESS-i eesmärke.

ESS Kopenhaageni 150kW serveriruumi disain ja ehitus

ESS-i andmetöötluse ja tarkvara keskus (DMSC) Kopenhaagenis saab tulevikus olema ESS-i mõõteandmete salvestamise ja haldamise põhiline asukohta, samuti toimub seal eksperimendijärgne andmetöötlus. ESS oli avanud hanke, mille käigus otsiti ettevõtet, kes neile – esialgu 150kW, aga hiljem suurema võimsusega (v.a. jahutusvõimsused) – taolise serveriruumi looks. Hankedokumentide elektroonilise esitamise tähtaeg oli 27. november 2018.