Autoriarhiiv: admin

Tõsteteenuse raamhange

ESS-is on avatud raamhange tõste- ja taglastusteenusele. Raamhange puudutab käsitsemise, liigutamise, tõstmise ja positsioneerimise teenuseid seadmetele ja süsteemidele, mis paigaldatakse ESS-i. Hankedokumentide esitamise tähtaeg oli 19. september 2022.

Ühise radiatsioonvarjestuse hange

ESS-is oli 5nda septembrini 2022 avatud hange neutronsüsteemide ümber rajatava ühise radiatsioonvarjestuse projekti lõpetamiseks. Eesmärgiks on standardiseeritud ühise disainilahenduse pakkumine, millega neutroninstrumentidest tulenev kiirgustase viia töötamiseks ohutule tasemele. Lisaks täielike varjestusplokkide tootmisele, koostamisele, kohaletoimetamisele ja paigaldamisele hõlmab leping ka täpse disainilahenduse sisendit, et saavutada kõige kuluefektiivsem lahendus. Leping hõlmab minimaalselt kahe, aga võimalusel kuni nelja neutroninstrumendi varjestuse ehitust.

ICS integratsiooniteenuste raamhange

ESS integreeritud kontrollsüsteemide osakond on avanud raamhanke, mille käigus otsitakse pakkujaid järgmistele teenustele: 1) PLC-süsteemidel põhinevate kontrollsüsteemide arendus; 3) ohutussüsteemide arendus ja dokumenteerimine; 4) võrgu infrastruktuuriprojektide toetus; 5) 2) EPICS-i-põhiste kontrollsüsteemide arendus; 6) EPICS-i keskkonna ja tarkvara arendus; 7) FPGA-põhiste tehnoloogiate arendus; 8) kontrollsüsteemide käimapanek ja installatsiooni toetus; 9) kontrollsüsteemide koordineerimine. Hankedokumentide esitamise tähtaeg oli 15. august.