Arhiiv kuude lõikes: juuli 2022

Tõsteteenuse raamhange

ESS-is on avatud raamhange tõste- ja taglastusteenusele. Raamhange puudutab käsitsemise, liigutamise, tõstmise ja positsioneerimise teenuseid seadmetele ja süsteemidele, mis paigaldatakse ESS-i. Hankedokumentide esitamise tähtaeg oli 19. september 2022.

Ühise radiatsioonvarjestuse hange

ESS-is oli 5nda septembrini 2022 avatud hange neutronsüsteemide ümber rajatava ühise radiatsioonvarjestuse projekti lõpetamiseks. Eesmärgiks on standardiseeritud ühise disainilahenduse pakkumine, millega neutroninstrumentidest tulenev kiirgustase viia töötamiseks ohutule tasemele. Lisaks täielike varjestusplokkide tootmisele, koostamisele, kohaletoimetamisele ja paigaldamisele hõlmab leping ka täpse disainilahenduse sisendit, et saavutada kõige kuluefektiivsem lahendus. Leping hõlmab minimaalselt kahe, aga võimalusel kuni nelja neutroninstrumendi varjestuse ehitust.